image

Is your workplace adjusted to you?

Vi er alle forskjellige.

Å skape en ergonomisk og effektiv arbeidsplass dreier seg dels om å forholde seg til den enkelte medarbeiders fysiske forutsetninger, dels til hvilket arbeid vedkommende skal utføre. Vi vet selvsagt at menn og kvinner, korte og lange, gamle og unge har behov for ulike løsninger. Vi vet også at en som snakker mye i telefonen kan trenge å sitte annerledes enn en som for det meste sitter foran en datamaskin. Men allikevel er det noen som fortsatt insisterer på å utforme kontoret som om vi alle var like og hadde de samme arbeidsoppgavene. Dette er menneskelig, men allikevel kostbart i det lange løpet.

Å tilpasse arbeidsplassen til individet, handler like mye om kunnskaper som om innredningsløsninger. Vi kan tilby begge deler.”
/Philippe Arin, sjefdesigner, Kinnarps Frankrike


Kundesenter med effektivt lydisolerte arbeidsplasser

                  Sjefens arbeidsplass gir god ergonomi både for sjefen og besøkende

                 Touch-down-senter med raskt tilpasningsdyktige arbeidsplasser for mobilt ansatte

          Kreativ gruppe som øker muligheten til god kommunikasjon i gruppen

                  

 

image