image

Vi vil alltid være mennesker

Vær litt barnslig!

Når barna dine ser tilbake på dagens kontorer, kan det hende at de vil le av enkelte ting. Fordi den tekniske utviklingen sikkert ikke bare vil påvirke hvilket utstyr vi bruker, men også hvordan vi arbeider. Arbeidsmetoder og arbeidsstillinger vil sannsynligvis endre seg - kanskje vi vil stå mer eller bli mer mobile. På Kinnarps diskuterer og analyserer vi selvsagt disse spørsmålene for å kunne tilby effektive og ergonomiske totalløsninger også i fremtiden. Men selv om teknologien utvikler seg og arbeidsprosessene endres, er de menneskelige behovene stort sett de samme. Og det er for mennesker vi utvikler løsningene våre.

Når jeg blir voksen, vil jeg ikke sitte på et kjedelig kontor og snakke, snakke, snakke i telefonen. Jeg vil spille dataspill, hoppe på trampoline og kaste snøball på storebroren min.”
/Anna, 6 år

image