image

Ergonomi starter med god planlegging

Bruk arealet på best mulig måte

Jo færre kvadratmetre man har til rådighet per ansatt, desto viktigere er det å sørge for god ergonomi helt fra starten. Hvis du setter gjerrighet foran visdom, vil du snart få medarbeidere med belastningsplager og annet besvær. Og ergonomisk romplanlegging bestemmes ikke av størrelsen på arealet, men hvordan man bruker arealet mest effektivt. Planlegging av et kontormiljø dreier seg om å se helheten - alt fra valg av møbler og materialer til hvordan lyd, lys og arbeidsflyt fungerer. For å utvikle ergonomiske og effektive løsninger arbeider vi med Configura - et CAD- og 3D-verktøy - som vi kan benytte til å utvikle avanserte planløsningsforslag med for å visualisere et realistisk bilde av det ferdige resultatet.

Den virkelige utfordringen når man planlegger et kontor er å bruke alt arealet til fordel for de ansatte. Selv et lite areal kan bidra til bedre aktiviteter og kommunikasjonen mellom mennesker.”
/Alexander Gifford, sjefsdesigner, Kinnarps UK

image