image

Kropp og sjel i harmoni

Fra senefester til organisasjon

Det er naturlig å ha en gjennomtenkt oppfatning om ergonomi hvis du leverer komplette løsninger til ulike typer interiørdesign. Det er like naturlig å være i stand til å tilby kunden hjelp med ergonomi. Vi mener at ergonomi er en balansert vekselvirkning mellom menneske og miljø: Fysisk og mentalt, men også det sosiale arbeidsmiljøet. Det dreier seg ganske enkelt om å forstå hvordan ting henger sammen - fra senefester og sittestillinger til mellommenneskelige forhold og organisasjonen.

Som ergonom forsøker jeg å ha et helhetssyn på arbeid og miljø. Og målet er enkelt: Å få mennesker til å trives på arbeidsplassene sine.”
/Anders Lundahl, fysioterapeut og ergonom, Kinnarps bedriftshelsetjeneste.


Psykososial ergonomi
Balanse mellom kravene som arbeidsplassen stiller og individets ressurser.
Fysisk ergonomi
Tilpasning av arbeidet til individets fysiske og mentale evner.
Organisasjonsmessig ergonomi
Synet på for eksempel å ta beslutninger og fordeling av arbeidsoppgaver.
Å fremme sunnhet
Viktigheten av alle typer trening og rekreasjon.

image