Rom for trivsel og læring

2016-03-18

Tag:

Education

Hvordan skape et best mulig miljø for det viktigste vi har?

I et miljø for læring skjer det veldig mye, hele tiden. Det er en verden av muligheter med rom for konsentrasjon, kreativitet, samspill, nye ideer, erfaring og refleksjon. Innredningen må legge til rette for og støtte alt dette. Det krever mange tanker i hodet på en gang. Og med barn som vokser kreves også en funksjonell og ergonomisk utforming. Og det kreves farger, former og design som skaper et inspirerende læringsmiljø med sammenheng og orden, som gir trivsel og trygghet og stimulerer lekenhet, kreativitet og nysgjerrighet. Kort sagt, et sunt miljø for vekst og utvikling.