image

Har du lyttet til lydmiljøet ditt i det siste?

Å ikke høre hva du tenker

Lyd påvirker sterkt vår ytelsesevne. Forstyrrende lyd betyr ikke bare stress, hodepine og problemer med å konsentrere seg, men kan også føre til andre problemer, som for eksempel smerte i skuldre og nakke. Og problemene varierer fra et kontor til et annet. Avgjørende faktorer er for eksempel om du vesentlig arbeider sammen med noen eller for deg selv, eller om det er mye telefonsamtaler. Det er grunnen til at et behagelig lydmiljø dreier seg om å vite hvordan man skal plassere folk og hvordan man skal plassere tepper, tak, innredning, blindvegger eller kanskje skjermvegger på en ergonomisk riktig måte.

Arbeidsoppgavene på et kontor veksler mellom samtaler og dyp konsentrasjon. Bygningen og innredningen må gi muligheter til begge deler. Derfor bør lydnivået tilpasses til arbeidet.”
/Jonas Christensson, akustikkekspert, Ecophon AB

image