image

Ergonomi for sjelen

Trivsel og ytelse henger sammen

Hvis du ikke trives i arbeidsmiljøet, kan innredningene og møblene være så ergonomiske de vil, men er allikevel til liten nytte. Finnes det for eksempel et hyggelig pauserom? Hvilke muligheter har medarbeiderne til å hvile og ha sosialt samvær i pausene? Forskning viser at trivsel og arbeidsytelse har nær sammenheng. Og du trenger ikke være romforsker for å forstå at det er lettere å tiltrekke seg og beholde medarbeidere hvis du kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø.

Kreativitet og effektivitet kan økes ved å stimulere alle sansene med lys, lyd og farger på riktig måte.”
/Alexandra Moore, arkitekt, forsker og mottaker i 2004 av Kinnarps’ Jarl Andersson-stipend

image