Kort om Kinnarps

Virksomhet: 

Kinnarps leverer interiørløsninger til kontor, skole og helse. Høy kvalitet og lav miljøpåvirkning kjennetegner hele kjeden – fra råmateriale til ferdige løsninger for arbeidsplassen.

Omsetning:
Omsetningen for 2014/2015 er 3,8 billion SEK, som utgjør ca 402 millioner Euro 

Salg: 

Kinnarps er i dag Europas største leverandør av interiørløsninger for kontor. Vi har salgsvirksomhet i 40 land.

Produksjon:

Kinnarps har totalt åtte ulike produksjonsanlegg, seks i Sverige og ett i Tyskland. På følgende steder finnes produksjon/montering; Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv, Tranås (2) og Worms. Det største produksjonsanlegget ligger i Kinnarp.

Hovedkvarter:

Konsernledelsen og sentrale konsernfunksjoner sitter i Kinnarp i Sverige.

Ansatte:

Kinnarps har ca. 2300 ansatte.

Varemerker:

Kinnarpskonsernet utformer, utvikler og markedsfører følgende varemerker; Kinnarps, Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert og Martin Stoll. 

Historikk:

Kinnarps ble grunnlagt i 1942 av Jarl og Evy Andersson.

Eier:

Kinnarps er en 100 % familieeid virksomhet, og eies i dag av barna og barnebarna til Jarl og Evy Andersson. Flere av eierne arbeider aktivt i selskapet.

Administrerende direktør:

Etter å ha sittet ved roret siden 1973, overlot Henry Jarlsson (sønn av Evy og Jarl) posten til Per Arne Andersson 1. september 2011. Per Arne har jobbet i Kinnarps siden 1995 - de seneste år som vise konsernsjef. Henry Jarlsson innehar nå rollen som administrerende for Kinnarps Holding AB, samt styreleder i Kinnarps AB.

WWW:
Kinnarpskonsernets webside: www.kinnarps.com/sv/corporate