Grunnleggende verdier

Et felles syn

Våre grunnverdier er viktige for oss. De preger vår virksomhet – alt fra måten vi utfører forretning til hvordan vi omgås hverandre. Grunnverdiene er en direkte arv fra våre grunnleggere, Evy og Jarl Andersson, og har bidratt til vår suksess og fremgang. Dette er våre grunnverdier :
 

Fremsynthet og kreativitet.
Vi streber etter å drive utviklingen og alltid se muligheter. Vi skal være kreative, våge å gjøre ting annerledes og det som ingen andre har gjort tidligere. Vi arbeider effektivt, er utholdende og vil alltid gjøre ting bedre. 

Selvstendighet og kompetanse.
Vi streber etter å stole på våre egne kunnskaper og ferdigheter og tro på våre muligheter. Vi utfører arbeidet på en slik måte at vi kjenner en yrkesstolthet og vil utvikle oss selv.

Stolthet, ydmykhet og ærlighet.
Vi streber etter å være stolte av oss selv, av hva vi har oppnådd samtidig som vi er ydmyke for det faktum at vi alltid kan bli bedre. Mennesker som er stolte uten å være ydmyke blir ofte arrogante. Vi følger lover og regler og holder det vi lover.

Ansvarlige og forstå sammenhenger.
Vi streber etter å ta ansvar, forvalte og disponere våre ressurser slik at vår virksomhet skal lever videre. Vi skal oppsøke kilden til problemet og søke det virkelige behovet for en langsiktig løsning. Vi forstår sammenhenger, forutser konsekvenser, tar hensyn til alle aspekter, vurderer og balanserer dem.