Jobb i Kinnarps

Trivsel og samhold på jobben

Stimulerende arbeidsmiljø, trygghet og rom for utvikling er noen av tingene Kinnarps kan tilby deg. Tilfredshet når arbeidsdagen er slutt og forventning til den nye dagen er følelser som det er vel verdt å etterstrebe. Vi har kultur for å jobbe hardt sammen i team, men også for å oppfordre hverandre til å finne en sunn balanse i arbeidslivet.

Kinnarps gir deg ikke bare muligheten til å utvikle dine profesjonelle ferdigheter, men også til å oppleve trivsel og samhold på arbeidsplassen. Du kan spesialisere deg på et bestemt felt, eller utvikle bredere ekspertise. Selskapet tilbyr et bredt utvalg av arbeidsoppgaver innen mange forskjellige områder – både i Sverige og i andre deler av verden der vi har virksomhet. Ansatte i Kinnarps er deler av et internasjonalt team som gir gode muligheter.