Kinnarps' organisasjoner

Kinnarps er et lokalt familieeid selskap som har utviklet seg til en global virksomhet med flere tusen ansatte over hele verden. Vår ambisjon er å gi hver enkelt muligheten til å involvere seg personlig i selskapets utvikling – basert på våre målsetninger både på kort og lang sikt.

Kinnarps Holding AB er et rendyrket eierselskap.

Kinnarps AB har et antall sentrale konsernstaber som arbeider med konsernsovergripende funsksjoner, samordning, ledelse og kontroll. De støtter også andre deler av organisasjonen gjennom  sine respektive ansvarsområder. I Kinnarps AB ligger også det komersielle ansvaret samt produktutviklingsansvaret for konsernets produktvaremerker Kinnarps, Drabert og Martin Stoll. 

Materie Group har ansvaret for å videreutvikle de uavhengige designvaremerkene Materia, Skandiform og NC Nordic Care. I ansvaret inngår også produktutvikling og produksjon av produktene. Materia Group har også det komersielle ansvaret for disse tre varemerkene 

Kinnarps GmbH har ansvaret for å produsere produkter ved den tyske produksjonsenheten i Worms. I selskapet finnes også hvisse overgripende funskjoner som f.eks. innkjøp og konstruksjon. De har også det kommersielle ansvaret i Tyskland.

Selgende datterselskap Kinnarps eier et antall selgende datterselskap rundt omkring i verden. Selskapene ledes av en adm.dir. og har egen stab og andre ressurser for effektivt å kunne drive salgsvirksomhet. Hvert selskap har det kommersielle ansvar i sitt område.

I Tyskland inngår det kommersielle ansvaret i Kinnarps GmbH.

Agenter Kinnarps har via avtaler også knyttet til seg et stort antall frittstående agenter til konsernet. Disse agentene fungerer som 500 salgssteder rundt i hele verden.