Miljø

"Seeing the big picture"

Kinnarps tar ansvar for miljøet ved å sette omfattende miljømålsetninger. Det overordnede målet er langsiktig bærekraftig utvikling.

Det er ikke noen overraskelse at et selskap med røtter i den skandinaviske landsbygda har en ansvarlig tilnærming til håndtering av ressursene og  at vi er opptatte av å ikke skade miljøet. For å sikre best mulige løsninger tar vi hensyn til hele produktets livssyklus når vi bygger og skaper interiørløsninger. Kinnarps’ produktutvikling analyserer hvilken påvirkning hvert enkelt produkt har på miljøet, og vi velger resirkulerbare materialer der det er mulig.

Kinnarps unngår også å bruke materialer som krom. Kinnarps har også som mål å sikre at alle trematerialer kommer fra skoger som drives på en ansvarlig måte, og som helst er godkjente. Kinnarps prøver i alle situasjoner å øke andelen av FSC-godkjente trematerialer.

Kinnarps har også vist vei når der gjelder utslipp av løsemidler. Dagens prosesser ved overflatebehandling er utelukkende basert på vannbaserte produkter og UV-herding. Dessuten besluttet Kinnarps allerede i 1950-årene at gjenbrukbare tepper skulle brukes til å beskytte møblene under transport, i stedet for engangsemballasje.

De standardene vi i Kinnarps setter for oss selv er ofte strengere enn miljøbestemmelsene, og vi prøver hele tiden å vise vei innen møbelindustrien. Kinnarps er naturligvis sertifisert under ISO 14001 og EUs EMAS-regler for miljøovervåking. Bærekraftig tenkning er ikke noe vi nylig har kommet på for å øke salget, det har alltid vært en del av Kinnarps’ kultur og historie.