image

En av våre mange miljøsertifiserte leverandører

Våre råvarer har kjent opprinnelse


Nei, en sau kan naturligvis ikke være miljøsertifisert. men for å kunne ta fullt ansvar for vårt miljøarbeid, er det viktig for oss å vite hvordan våre leverandører arbeider. Derfor stiller vi harde krav til dem. Det får for eksempel ikke forekomme uønskede kjemikalier i stoltrekk. Det er her sauene kommer inn. Som vanlig overgår naturen kjemien – ull har naturlig flammebeskyttelse, og derfor bruker vi ull så langt det er mulig. Men vi stiller ikke bare krav, vi oppmuntrer også miljøsatsninger ved å dele ut ”Kinnarps’ miljøpris” til en leverandør som har utmerket seg.

”Å være leverandør til Kinnarps fungerer som intern kvalitetskontroll for oss. Greier vi deres krav, holder vi høy kvalitet. ”
/Jørgen Kjær Jacobsen, CEO Gabriel A/S

image