image

Psst... vil du vite en hemmelighet?

Det ligger i luften


I vår fabrikk i Jönköping i Sverige viste det seg at trykkluften fra kompressorene ikke var tilstrekkelig. Det mest naturlige for mange er da muligens å kjøpe nye og større kompressorer. Slik gjør vi ikke hos Kinnarps. I stedet målte vi forbruket og oppdaget at vi hadde stort tap av luft, mye energi gikk ganske enkelt til spille. Etter raske og effektive utbedringer av luftlekkasje på maskiner og ledninger hadde vi plutselig nok luft.  Hvis de hører den minste ”psst”, er de der og tetter lekkasjen. Hemmeligheten bak et bedre miljø og mer lønndom produksjon kan altså iblant ligge i luften.

”Trykkluftlekkasje er en vanlig energisluker i industrien. Hos Kinnarps lytter vi etter lekkasje når produksjonen ikke er i gang. Det minste ”psst”, og vi er der og tetter.”
/Christer Isberg, produksjonsområdesjef, Kinnarps Jönköping

image