image

Roboter kan ikke gjøre alt

Håndverk for fremtiden

Vi har produsert møbler i over 65 år. I begynnelsen var alt laget for hånd. Med tidens gang har nye maskiner kommet til, og i dag gjør roboter mye av arbeidet. Men en del er fortsatt håndverk med røtter i en tid da man ikke kastet noe. Slik er det fortsatt hos Kinnarps. Før et materiale går til gjenvinning granskes det grundig av erfarne snekkere som bedømmer om materialet virkelig ikke kan brukes til noe. Kanskje kan en del av den kasserte bordplaten brukes til fronten på skuffen? Noen vil kanskje kalle det gammeldags. Vi kaller det klokt og fremtidsrettet.

”Det kjennes godt at man gjennom erfaring og håndverksekspertise kan gjøre noe bra for miljøet. 
/Conny Quisth, kvalitetssikrer, Kinnarps

image