image

Selve bygningen har en ”rå” følelse - et resultat av arkitekt Dominik Ariolis konsept ”hvis vi ikke virkelig liker det - ikke bygg det”. 

Han opplevde utviklingen av en ny, bærekraftig estetikk som en interessant prosess.
Han forklarer: ”Det var vanskelig å ikke la LEED-kravene diktere bygningens utseende og følelse fullstendig, og å ikke glemme at bygningen skal inneholde et levende, pustende arbeidsfellesskap.”

”Det var fristende å bruke den industrielle estetikken til råmaterialene, og bruke en ren design som dikterte en monokrom fargepalett gjennom hele bygget. Sluttbrukerne er imidlertid en samling dynamiske, levende og utfordrende enkeltpersoner, som uansett vil sette sitt personlige preg på bygningen.

Rør, elektriske koblinger osv. er bevisst adskilt fra kjernebygningen, for å gjøre det mulig å skifte ut utstyret når det gjøres fremskritt og når mer bærekraftige løsninger er tilgjengelige i fremtiden. Bygningen er konstruert for å kunne oppdateres i løpet av levetiden, og for enkelt å kunne resirkuleres når levetiden er over.