image

Med valget mellom stoler med Free Float og synkrongynge, valgte de aller fleste IUCN-ansatte synkrongyngen. Derfor ble det besluttet å bruke den samme kontorstolmodellen med samme trekk i hele bygningen, for å gi økt fleksibilitet og utskiftbarhet.

(one small paragraph on the specific chair to be added here)