image

Planlegging utført av Kinnarps

Teamet som håndterte prosjektet for IUCN, inkludert arkitektene AGPS, ble invitert til Kinnarps-fabrikken i Sverige slik at de kunne forsikre seg om at selskapets holdning til bærekraftig produksjon oppfylte de strenge miljøkravene i den nye bygningen.

Kinnarps og IUCN-ledelsen arbeidet tett sammen, som et prosjektteam, for å utvikle og iverksette en analyse av arbeidsplassen og en elektronisk undersøkelse blant de ansatte, samt ”testarbeidsplasser” med det formål å skape enighet blant personene som ble påvirket av flyttingen, uten å fremmedgjøre de som skulle være igjen i den gamle bygningen.

Undersøkelsen blant de ansatte og analysen av arbeidsplassen viste at det var bekymringer for at støy skulle bli et problem i det nye åpne kontorlandskapet, og at fraværet av egne kontorer skulle føre til reduserte møtemuligheter og gjøre det vanskelig å ta konfidensielle telefonsamtaler.
Det viste seg også at mange medlemmer av staben led av belastningsskader og ryggproblemer, kanskje som følge av dårlig utforming av eksisterende arbeidsplasser og stoler uten reguleringsmulighet.

Tre forskjellige demonstrasjonssett ble installert i den opprinnelige IUCN-bygningen, for å vise de tilgjengelige alternativene. Demonstrasjonsmodellene ble testet gjennom bruk som virkelige arbeidsstasjoner, og i løpet av testperioden ble det utført en ny undersøkelse for å finne ut hvilke stoler, bord og oppbevaringsenheter de ansatte i IUCN foretrakk.

Romplanleggingen var en pågående prosess, med regelmessige teammøter via videokonferanse for å unngå karbonavtrykket det ville medført å reise til mange internasjonale møter.