Hvorfor Kinnarps ble valgt

Kinnarps innredningsprodukter ble valgt takket være selskapets lange tradisjon for miljøansvar.
En medvirkende årsak var selskapets aktive støtte til FSC (Forestry Stewardship Council), en uavhengig, internasjonal, ideell organisasjon som arbeider for å fremme ansvarlig håndtering av verdens skoger.

Det som gjør Kinnarps unik er at selskapet kontrollerer hele prosessen fra start til mål, og dermed er i stand til å ta miljøansvar og sikre gode prosedyrer i alle trinn: fra bruk av bærekraftige råmaterialer til utvikling av grønnere produksjonssystemer, og fra gjenbruk og resirkulering av materialrester i fabrikkene til å redusere karbonavtrykket ved levering.

Som en anerkjennelse av sitt langvarige engasjement overfor miljøet har Kinnarps utnevnt til Utmärkt Grön Leverantör av svenske Miljöstyrningsrådet.

Siden Kinnarps ble grunnlagt i 1942 har selskapet vokst til å bli Europas nest største leverandør av kontorinnredninger, og har distribusjon i mer enn 40 land over hele verden.

For å oppfylle de nøyaktige miljøkravene som kreves for LEED-status, var det svært viktig å finne en møbelleverandør som kunne oppfylle målet om å skape en av ”Europas grønneste bygninger” i sin helhet. Dette var ikke en jakt etter utvalgte ”grønne” produkter, men et behov for et selskap som bruker strenge bærekraftige prinsipper gjennom hele sin produktportefølje og alle sine prosesser.

Kinnarps' virksomhet kjennetegnes av et aktivt engasjement overfor miljøet, og av kontinuerlig forbedring. Målet med våre miljøaktiviteter er langsiktig og bærekraftig utvikling. Virksomheten har som mål å bruke minst mulig ressurser og ha minst mulig miljøpåvirkning. Ledelsen og alle ansatte har et felles ansvar for å følge dette prinsippet.

Kinnarps miljøpolicy

Kinnarps' virksomhet kjennetegnes av et aktivt engasjement overfor miljøet, og av kontinuerlig forbedring. Målet med våre miljøaktiviteter er langsiktig og bærekraftig utvikling. Virksomheten har som mål å bruke minst mulig ressurser og ha minst mulig miljøpåvirkning. Ledelsen og alle ansatte har et felles ansvar for å følge dette prinsippet.

For å oppnå dette arbeider vi kontinuerlig mot følgende:

Ansvarlig skogbruk
Alle råmaterialer i tre kjøpes inn fra skog som blir ansvarlig drevet og som helst er miljøsertifisert.

Effektiv transport
Mest mulig effektiv transport av varer, i miljøvennlige kjøretøy og med gjenbrukbar emballasje.

Kommunikasjon
Holde en åpen dialog om miljøspørsmål internt, med våre leverandører og med menneskene og organisasjonene rundt oss.

Kompetanse
Utvikling og oppdatering av våre ansattes miljøkunnskaper, gjennom informasjon og opplæring.

Godt arbeidsmiljø
Utvikling av et arbeidsmiljø som oppmuntrer til hardt arbeid, innflytelse, personlig utvikling og sikkerhet i alle prosesser.

Forebygging
Forebygging av uønsket miljøpåvirkning ved å håndtere potensielle problemer ved roten.

Økonomisk bruk
Sikre at materialer og energi brukes sparsomt, og resirkulering av restmaterialer og avfall.

Pleie
Planlegging for å forebygge miljøuhell og for å redusere bruken av substanser og kjemikalier som kan være farlige for mennesker eller miljø til et minimum.

Livssyklus-tilnærming
Bruk av livssyklus-tilnærming for å tilpasse produksjonsprosesser og produktutvikling, for å redusere miljøpåvirkningen nå og i fremtiden.

Følge forskrifter
Sikre at vi oppfyller alle aktuelle miljøforskrifter.