Hva er IUCN?

IUCN er kanskje mest kjent for å ha grunnlagt Verdens Villmarksfond (WWF) og IUCN Red List of Threatened Species™. Forkortelsen står for International Union for Conservation of Nature, og organisasjonen hjelper verden å finne praktiske løsninger på viktige miljø- og utviklingsutfordringer. Organisasjonens formål er å påvirke, oppmuntre og bistå samfunn over hele verden med å bevare naturens integritet og mangfold, og å sikre at bruken av naturressurser er rettferdig og økologisk bærekraftig.

IUCN er verdens eldste og største globale miljønettverk - en demokratisk union av medlemmer med mer enn 1000 medlemsorganisasjoner og nesten 11.000 frivillige forskere i mer enn 160 land.

Unionen støtter vitenskapelig forskning, håndterer feltprosjekter over hele verden, og bringer regjeringer, ideelle organisasjoner, FN-byråer, bedrifter og lokalsamfunn sammen for å utvikle og iverksette politikk, lovgivning og gode prosedyrer.

IUCN ble grunnlagt i oktober 1948 under navnet International Union for the Protection of Nature (eller IUPN), etter en internasjonal konferanse i Fontainebleau i Frankrike.

Arbeidet til IUCN støttes av mer enn 1000 medarbeidere i 60 kontorer, og av hundrevis av partnere i ideelle organisasjoner samt offentlig og privat sektor over hele verden.
Unionens hovedkvarter ligger i Gland, i nærheten av Geneve i Sveits.

image