Kinnarps grønne kompetanse - hvordan kan vi hjelpe deg?

Kinnarps hjelper deg med å skape en grønnere og mer effektiv arbeidsplass.

Kinnarps tilbyr effektiv planlegging og fleksible kontormøbler som hjelper deg med å utnytte arealet maksimalt. Bedre utnyttelse av arealet gjør at du trenger mindre plass, noe som i sin tur reduserer dine energikostnader og dermed også ditt økologiske fotavtrykk. 

Kontakt nærmeste Kinnarps -forhandler for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

Kinnarps hjelper deg med å minske både fotavtrykkene og størrelsen på strømregningene.  

Bytt lys, og spar mye penger.  Riktig lys gir ikke bare lavere strømregninger og reduserer ditt økologiske fotavtrykk, det skaper også et mer stimulerende arbeidsmiljø for medarbeiderne dine.  Kinnarps kan tilby helhetsløsninger innen belysning  – fra den individuelle arbeidsstasjonen til hele arbeidsplassens behov. 

Kontakt nærmeste Kinnarps forhandler for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

Kinnarps guider deg til en grønnere og bedre måte å møtes på.

Visst er det mulig å gjennomføre møter mer kostnadseffektivt, miljøvennlig – og komfortabelt.  Kinnarps fleksible møteinnredninger kan forandres etter behov og sparer plass.  I kombinasjon med pålitelig, moderne teknikk blir det enkelt å avvikle møter med godt resultat uten dyre reiser. 

Kontakt nærmeste Kinnarps forhandler for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Kinnarps tilbyr kvalitetsinnredning med fleksibilitet for fremtiden.

Møbler av høy kvalitet er et like sterkt argument for miljøet som for lommeboken.  For oss i Kinnarps betyr det at møblene holder ekstra lenge, både når det gjelder funksjon og form.  Våre møbler bygger på en systemtenkning som gjør det lett å komplettere og endre i takt med at behovene endres. 

Kontakt nærmeste Kinnarps forhandler for å se hvordan vi kan hjelpe deg.