Velkommen til Kinnarps Miljødeklarasjon!

Kinnarps visjon er å skape inspirerende og effektive arbeidssmiljøer som bidrar til fremgang. Helhetssyn er noe som ska prege vårt miljørabeide. Derfor forsøker vi alltid å tilby produkter og tjenester som gir minst mulig miljøpåvirkning i løpet av hele livssyklusen.

Vårt langsiktige mål innen miljø er å ha en langsiktig holdbarhet. Vårt syn på holdbarhet går tilbake til de fire systemvilkårene som har blitt arbeidet frem av Det Naturliget Steget som sier at det holdbare samfunnet utsettes ikke naturen for systematisk:

1. konsentrasjonsøkning av stoff fra grunnen.

2. konsentrasjonsøkning av stoff fra produksjonen.

3. undentregning med fysiske metoder.
Og i det samfunnet….

4. …hindres ikke mennesker å systematisk tilgodese sine behov.

Visjoner og langsiktige mål er viktig, men det er det praktiske arbeidet som avgjør om miljøarbeidet blir bra eller ikke. I denne forlderen vil vi gi deg en oppfatning om hva Kinnarps gjør for å minske belastningen på miljøet i praksis.

Kinnarps Miljødeklarasjon gir en sammanfattende bilde over de materialer, prosesser, arbeid og arbeidsmåter som vi bruker og dermed innholdet av de Kinnarpsprodukter vi tilbyr kunden.

Her kan du laste ned hele Miljødeklarasjon (PDF)