Start her!

KINNARPS NEXT OFFICE™

I dag er ikke jobben noe du går til, men noe du gjør. Du har med deg jobben på en helt annen måte enn tidligere. Arbeidsmetodikk forandres i takt med teknikk, og de tradisjonelle arbeidsmiljø må vike plass for de moderne løsninger. Next Office er Kinnarps sin tolkning av fremtidens arbeidsmiljø.

Det er et konsept som analyserer hvilket type arbeidsmiljø som passer best for din bedrift. En av løsningene kan være aktivitetsbasert arbeidsplass (Activity Based Working = ABW). Denne metodikken bygger på Kinnarps sin tolkning av fremtidsforskning som foreligger, opp mot nye ideer og innsikt som skaper nye løsninger for fremtidens arbeidsplass. ABW er en arbeidsmetode der dine arbeidsoppgaver avgjør hvilket arbeidsmiljø du får. Det er dine oppgaver som styrer hvilke aktiviteter du gjør iløpet av dagen, og hvor du ønsker å gjennomføre disse oppgavene. Resultatet av dette blir den personlige arbeidsplassen. Vi skaper en rekke funksjonelle, fleksible og stimulerende miljø som støtter oppunder oppgavene som skal løses. Graden av aktivitetsbasert arbeidsmiljø avgjøres utfra den enkelte bedrift, deres struktur, kultur og medarbeidere.

En vanlig dag på jobben inneholder mange ulike arbeidsoppgaver. Dagens teknikk går det mulig å utføre oppgavene i mange ulike miljø, både på og utenfor arbeidsplassen. Så, før gikk vi til jobben – idag tar vi med oss jobben der vi går. Dette gir rom for nye tankesett og tilpasninger.

Det personlige skrivebordet faller mer og mer bort til fordel for ulike typer arbeidsmiljø. Vi beveger oss i forhold til hvilken oppgave vi skal løse. Er vi en eller flere? Skal vi konsentrere oss eller være kreative? Ønsker vi å sitte i et stillerom eller ha muligheten til å prate i et åpent landskap? Alle behovene er kanskje tilstede, og da må vi ha et arbeidsmiljø der du finner en motiverende plass og løse oppgaven på. Ulike typer møterom og en lounge med avslappende atmosfære gir rom for spontane sammenkomster, mens stillerom og en sone med cellekontor gjør det mulig for deg å løse oppgavene du ønsker å sitte stille for å løse.

Next Office filosofien går ut fra et helhetsperspektiv som inkluderer alt fra innredningsløsninger til lyd, lys, farger, luft og teknikk. Vi vuderer hver eneste kompontent for å finne din perfekte helhet.

Gevinstene med en aktivitetsbasert løsning som Next Office er mange. Kostnadsreduksjon grunnet bedre utnyttelse av plass er en viktig. En mer holdbar og fleksibel arbeidsplass en annen. I tillegg til muligheten til å være fleksibel og tilpasse seg den enkeltes behov for mange år fremover. Større kreativitet er ofte resultatet når vi lager rom for de spontane møtene. Og, ikke minst – økt medarbeider tilfredshet fordi den enkelte får muligheten til å utvikle seg i miljø med ergonomiske tilpasninger i forhold til jobben som skal utføres.