Hvilket arbeidsmiljø jobber du best i?

Velkommen til Kinnarps Next Office™ online self check

Next Office er konseptet hvor Kinnarps ser på fremtidens arbeidsmiljø, hvor en av mulige løsninger kan være  Activity Based Working (ABW). ABW er en metodikk som tilbyr fleksible og stimulerende arbeidsplasser basert på stor grad av flesibilitet og varisasjon.

I løpet av noen minutter så kan du finne uta av "Hvilket arbeidsmiljø jobber du best i" !

Desktop

1.

Hvilke av disse arbeidsmiljø ville du helst jobbe? 
Klikk på ett miljø.

Office design 1
Office design 2
Office design 3
Office design 4

2.

Velg 5 eller flere av de arbeidsoppgavene du gjør i løpet av en dag.
Klikk på oppgavene.

 • SKRIVE E-MAIL OG DOKUMENTER
 • CHAT/SOSIALE MEDIER
 • LESE
 • RESEARCH
 • KORTE TELEFONSAMTALER
 • LANGE TELEFONSAMTALER
 • SENSITIVE TELEFONSAMTALER
 • ANDRE TELEFONSAMTALER
 • PRESENTASJONER
 • KAFFE MED KOLLEGER
 • SEMINAR/KURS
 • PÅFYLL AV ENERGI/LADE BATTERIER
 • ORDNE PRIVATE SAKER
 • INGENIØR ARBEID
 • PLANLEGGING
 • ADMINISTRASJON
 • FORBEREDE MØTER
 • ANNET TANKE ARBEID
 • SPONTANE MØTER
 • KREATIVE MØTER
 • KUNDE MØTER
 • MØTER MED LEVERANDØRER
 • MØTER MED KOLLEGER
 • PROSJEKT MØTER
 • ÈN-TIL-ÈN MØTE
 • ANDRE MØTER
 • ANDRE SPONTANE SAMARBEIDSOPPGAVER
 • REISETID

3.

Hvor vil du helst vil gjøre dine oppgaver?
Velg inntil 5 ulike arbeidsmiljø.

Workplace 1
Workplace 2
Workplace 3
Workplace 4
Workplace 5
Workplace 6
Workplace 7
Workplace 8
Workplace 9
Workplace 10
Workplace 11
Workplace 12
Workplace 13
Workplace 14
Workplace 15
Workplace 16
Analyserer
Office-o-meter
ATradisjonelt kontor
BPå vei til et Aktivitetsstyrt kontor
CAktivitetsstyrt kontor
Hva betyr dette for deg?

Godt arbeidsmiljø er ”halve jobben” - la oss hjelpe deg å finne ditt perfekte kontor.
Vil du vite mer om hva dette har og si for akkurat din bedrift? Fyll ut informasjon her, så får du litt innsikt om ditt resultat, og kan begynne prosessen til ditt perfekte kontor.

Obligatorisk felt
Tast inn en gyldig e-postadresse
Submit button

KINNARPS NEXT OFFICE™ RESULTAT!

Office from above

Tradisjonelt kontor

Du liker en traisjonell/konservativ kontorstruktur. Hvis dine ansatte gjør mesteparten av deres arbeid alene med høy grad av konsentrasjon, vil denne strukturen støtte deres hovedoppgaver i løpet av en dag veldig bra. Vi ser dette ofte i kundesentra, advokatfirma og offentlig service virksomhet. Veldig ofte tillater ikke stor papirmengde og/eller IT utstyret en mer fleksibel arbeidsform. Likevel trenger dine ansatte kanskje arealer for samarbeid så lenge du har en teambasert strutkur i organisasjonen. I dette tilfellet foreslår vi en kombinasjon av personlige arbeidsplasser og noen arealer som støtter møter og samarbeid, både spontant og booket. Vi kan hjelpe med å finne den rette balansen.

På vei til et Aktivitetsstyrt kontor

Dere gjør ulike ting på ulike plasser, men liker fremdeles deres skrivebord. I dette tilfellet foreslår vi å ta et nærmere titt på belegningsgraden og se om organisasjonen har potensiale for en mer fleksibel arbeidsform enn i dag. Selv om ikke hver avdeling vil være i stand til å takle mobile arbeidsformer, vil andre kunne sette stor pris på dette. Din organsiasjon innehar allerede et godt potensial for en mer aktivitetsstyrt arbeidsmetodikk, inkludert høyere motivasjon blant de ansatte og prestasjonsmulighet. La oss vise deg hvordan vi kan utvikle din arbeidsmetodikk til å bli enda mer effektiv i fremtiden.

Aktivitetsstyrt kontor

Du vil definitivt kunne dra nytte av fordelene i er ABW kontor. Vi ser at organisasjonen vil ha fordel av en mer fleksibel arbeidsmetodikk. I dette tilfellet foreslår vi å måle graden av potensial, ettersom det kan gi fordeler i ansatt tilfredshet, helse, arealeffektivisering og fleksibilitet, støtte til kollektiv samhandling, rask ROI, økt attraktivitet for nye ansatte og mye mer. Vi vil sette stor pris på å kunne presentere vårt analyseverktøy for deg og hva dette kan gjøre for din organisasjon.

Du vil snart bli kontaktet av Tomas eller Kenneth eller noe andre i Kinnarps som kan fortelle deg mer om hvordan dette kan settes inn i en større prosess som passer din organisasjon, vil vil sette pris på kunne vise deg hvordan en komplett Next Office analyse fungerer.

Next Office