Et opprop for et bedre skolemiljø

Kinnarps har jobbet for et godt arbeidsmiljø i over seksti år, og vi fortsetter naturligvis arbeidet med å forbedre Norges største og viktigste arbeidsplass. Nå inviterer vi lærere, næringsliv, kommuner og foreldre til delaktighet og dialog, for kvaliteten på fremtidens skole angår oss alle.

 

Alle har rett til et godt arbeidsmiljø! – Ergonomi og kvalitet for både lærere, elever og øvrig personale

Forskning og undersøkelser peker tydelig på en sammenheng: Hvis mennesker har det bra, presterer de godt og kostnadene for sykefravær og rehabilitering synker. Vi vet hva vi kan tilføre, men også at resultatet blir bedre når vårt arbeid skjer sammen med skolens pedagoger. Hvordan kan vi bli bedre til å hjelpe dere?

 

Slipp frem den nye læringen!

– Innredning og kunnskap som støtter ny pedagogikk

Det tradisjonelle klasserommet er fortsatt viktig, om enn oppdatert med moderne teknikk og mer fleksibel innredning. Konseptet "Det fortellende klasserommet" bygger på at elever lærer best når de er aktive i sin egen læring, noe som Kinnarps-skolen, en skole som er basert på teknikkens muligheter, har holdt fast ved. Hvilke erfaringer om den nye læringen kan du bidra med?

 

Barna er vår fremtid!

– Et godt skolemiljø er en forutsetning for morgendagens næringsliv

Naturligvis tjener arbeidslivet på at elever trives og kan prestere på skolen. Kinnarps tror på et mer aktivt samarbeid mellom skolen og næringslivet, dels for å forberede elevene på livet etter skolen, og dels for å gi elevene en dypere forståelse for sin kommune og bedriftene i nærmiljøet. Hvordan kan skolen og næringslivet nærme seg hverandre mer?

 

Tenk bærekraftig!

– Vi er alle en del av arbeidet for en bærekraftig utvikling

Med røtter i en svensk landsbygd har vi med oss en naturlig miljøtenkning og ressursgjerrighet helt fra starten av. Kinnarps anstrenger seg alltid for å tilby produkter og tjenester til skolen som gir minst mulig miljøpåvirkning under hele livssyklusen.  Den lange erfaringen fra miljøarbeid gjør oss imidlertid ydmyke. Det er flott å ha visjoner og langsiktige mål, men det er det praktiske arbeidet som avgjør om miljøinitiativene blir vellykkede eller ikke. Hva kan vi gjøre for at skolen skal bli mer bærekraftig?