Komplette løsninger, inspirerende innredning

For oss er koblingen mellom fysisk miljø og en virksomhets kvalitet åpenbar. For å skape funksjonelle og stimulerende arbeidsmiljøer for læring kombinerer vi kunnskap om innredning, teknikk og pedagogikk. Med over 70 års erfaring fra innredning av ulike arbeidsplasser utvikler vi hyggelige og ergonomiske utdanningsmiljøer der både elever og lærere har det bra og kan nå sitt fulle potensial. Her er noen eksempler på miljøene vi tilbyr.

 

Klasserom – miljøer for ulike måter å lære på

Det finnes mange forskjellige måter å lære og lære bort på. Både kunnskap og mennesker er forskjellige, og derfor trengs også forskjellige typer læringsmiljøer i skolen. Kjernen er å se både elever og lærere som individer, og tilpasse undervisningen for forskjellige personligheter ved bruk av ergonomiske og stille møbler i arbeidsmiljøet.

Her finner du flere miljøer og skoleprodukter

Korridor/oppbevaring – for raske og smidige skift

Korridorer er ikke triste transportstrekninger. De er viktige for logistikken og kommunikasjonen på en skole. Med gjennomtenkt møblering i korridorene legges grunnlaget for en god dag på skolen. Robuste og slitesterke skap kreves for å klare intensiv bruk, og med smart innredning blir det enklere å holde orden på bøker, blokker og penner.

Her finner du flere miljøer og skoleprodukter

Mediatek – utformet for den nye teknikken

Det ideelle er at bøker og tidsskrifter får plass like ved datamaskinene, slik at de forskjellige kunnskapskildene kompletterer hverandre. Det er også bra at elevene kan sitte ned og prate med andre eller granske informasjonen kritisk på egen hånd. Og at personalet er i nærheten og kan være veivisere i en kompleks virkelighet.

Her finner du flere miljøer og skoleprodukter

Bibliotek – stimulerer den aktive søkingen

I biblioteket står elevens aktive kunnskapssøking i sentrum. Innredningen skal støtte og stimulere søkingen, uansett om det dreier seg om trykte bøker eller digitale medier og uansett hvor ung eller gammel eleven er.

Her finner du flere miljøer og skoleprodukter

 

Pauserom for lærerne – plass til ettertanke og samtale

Mange av miljøene i skolen er felles for elever og personale, men det trengs også rom som er utformet spesielt for de ansatte. Som kontorarbeidsplasser for konsentrert arbeid, resepsjons- og informasjonsdisk og personalrom for velfortjent hvile og viktige samtaler med kollegene.

Her finner du flere miljøer og skoleprodukter

Lærerarbeidsplass – god ergonomi, smart oppbevaring

For at elevene skal lære seg så mye som mulig og virksomheten fungere godt, må skolens personale få de riktige forutsetningene. Og alle trenger funksjonelle og stimulerende miljøer for å trives og gjøre den jobben som kreves av dem.

Her finner du flere miljøer og skoleprodukter

Kinnarps Total Service Concept

Kinnarps loser deg gjennom hele innkjøpsprosessen – trygt og enkelt. Kjernen i vår omfattende kundestøtte er vår velutprøvde basisservice i seks trinn, som ved behov kan kompletteres med en rekke tilleggstjenester. Kinnarps kan tilby konsulenttjenester på en rekke områder, for eksempel prosjektledelse, belysning, ergonomi og finansiering.

Les mer her