When you put better things in, you get better things out

Making life better at work handler om å se detiboende potensialet i alt – i deg, din organisasjon ogomverdenen. Å velge kvalitetsløsninger preget avhåndverk, samhandling og ergonomi betyr å velge etfriskere, gladere og mer produktivt team. Alt kommer tilbake til THE BETTER EFFECT.

FRISKERE LUFT

Hvordan vet du at noe er farlig når det ikke er synlig? Ved å minimere mengden av løsemidler (VOC), bidrar vi til et sunnere miljø og bedre luft på din arbeidsplass

plus icon

RENE MATERIALER

Resultatet blir aldri bedre enn råvaren. Rene materialer er en forutsetning for produktive og sunne arbeidsmiljøer. Vi bruker kun ansvarsfullt produserte materialer som er fri for unødvendige kjemikalier og som lett kan resirkuleres.

plus icon

GJENVINN

Når innredningen ikke lenger kan repareres og oppgraderes, hjelper vi deg med å resirkulere materialet på riktig måte.

plus icon

EFFEKTIVISERING AV INNKJØP

Ved å selv imøtekomme ledende sertifiseringer som FSC®, Møbelfakta, NF Environnement og GS, forenkler vi våre kunders innkjøp og bærekraftarbeid.

plus icon

EFFEKTIVE TRANSPORTER

Med optimerte ruter, effektiv pakking og nye lastebiler med lavt drivstofforbruk har vi redusert våre karbonutslipp betydelig – noe vi alle har nytte av.

plus icon

REPARER OG OPPGRADER

Vi hjelper deg med å bruke det du har gjennom å oppgradere, renovere og ompolstre møbler som du ønsker å fortsette å bruke. På den måten kan du økonomisere både med dine egne ressurser, samfunnet og miljøet.

plus icon

The Better Effect

plus icon

Making life better at work handler om å se detiboende potensialet i alt – i deg, din organisasjon ogomverdenen. Det er starten på en kjedereaksjon.

Vi skaper arbeidsmiljøer som fører til helse, trivsel ogproduktivitet. Rene materialer og inkluderende designav skandinavisk kvalitet er en god start.

Når vi hjelper deg og din organisasjon med å gjøreen god jobb, gir vi samtidig samfunnet, skogene ogatmosfæren en bedre mulighet til å gjøre sitt.

Vi tar ansvar for hele kjeden. Fra råvarer og relasjoner tilhvordan vi designer og produserer produkter. Sammenkan vi finne løsninger som skaper maksimal effekt.

Når du velger Kinnarps, blir du en uunnværlig del avkjedereaksjonen. Å velge kvalitetsløsninger preget avhåndverk, samhandling og ergonomi betyr å velge etfriskere, gladere og mer produktivt team. Det betyrogså en mer framgangsrik og bærekraftig virksomhet.Alt kommer tilbake til THE BETTER EFFECT.

 

En ren investering plus icon

article image

Innredning som er laget på rene materialer er ikke bare bra for verden, det er også en ren investering.

De materialer vi omgir oss med, er med på å påvirke oss. Hos Kinnarps har vi en lang tradisjon med å bruke rene materialer i vår innredning. Når vi prater om rene materialer – mener vi hele kjeden – fra valget av råvarer, under hvilke produksjonsforhold, samt hvordan materialene påvirker oss som bruker til. Vi tar også hensyn til hvor enkelt det er å gjenvinne produktene.

Som markedsleder har vi et ansvar å tilby bærekraftige løsninger, og vi må også sørge for å spre kunnskap om hvordan et bedre arbeidsmiljø kan fremme helse, velbehag og produktivitet. 

Alt starter med råvaren

SlideImage SlideImage

One size fits ... no one plus icon

article image

Inkluderende design har fokus på mangfold. Det handler om å skape et fleksibelt arbeidsmiljø som er attraktivt og inkluderer, samtidig som det bidrar til at organisasjonen finner og beholder flinke folk.

Helt siden Kinnarps startet opp, har vi hatt som mål at arbeidsplassen skal tilpasset seg mennesket. Ikke mennesket som skal tilpasse seg arbeidsplassen.

I dag er det enda viktigere at vi utvikler er arbeidsmiljø som tar hensyn til mangfoldet. For at vi skal prestere så godt som mulig, er det viktig å finne løsninger som forutsetter at man kan gjøre sitt beste, uansett behov, alder, kjønn, vekt, lengde og språk. Vi tar derfor utgangspunkt i de ulike ytterligheter, og ikke gjennomsnittet når vi innreder en arbeidsplass.

plus icon

“I DAG ER DET ENDA VIKTIGERE AT VI UTVIKLER ER ARBEIDSMILJØ SOM TAR HENSYN TIL MANGFOLDET.”

Verdikjede


Where others see a chair or a desk, we see hundreds of ways of making a change. This point of view has helped us to create a value chain which is unique in the industry. Step by step you can follow it by clicking on the different symbols.

valuechain background
Design

INITIATIV Allerede på tegnebrettet designer vi produktet slik at det er ergonomisk med et design som utgår fra – og inkluderer – alle mennesker. Vi skaper produkter som er fleksible og som kan innstilles etter personen som skal bruke dem. Vi designer møbler som holder lenge og som gjør det mulig å legge til deler senere for å oppgradere og tilpasse produktet over tid. Vi sørger for at produktene kan skilles ad for å forenkle resirkulering. Vi stiller høye krav til materialet ved utformingen av produktene for å sikre en lav miljøbelastning.

EFFEKT Med ergonomisk riktige produkter som kan tilpasses ulike personer og arbeidssituasjoner skaper vi inkluderende arbeidsmiljøer der folk har det bra. Produkter som har en lang levetid og kan brukes lenge har en lavere miljøbelastning.

0%

RESIRKULERTE MATERIALER
(STOFFRESTER OG PET-PLAST)
I VÅRT MATERIALE RE:FILL

Råvarer

INITIATIV Vi har laget et verktøy, Kinnarps’ Evaluation System, for å systematisk søke ut og behandle informasjon om den miljømessige ytelsen til materialene vi kjøper inn. Det gir oss enda bedre kontroll over innholdet i våre produkter. Vi bruker enten sertifisert trevirke eller tre som vi selv har risikovurdert og kontrollert opprinnelsen til. Mange av våre tekstiler er miljømerket. Vi bruker resirkulert metall så langt som mulig med hensyn til tilgang og kvalitetskrav. Vi formstøper også vår egen polstring ved produksjonsenheten i Skillingaryd, dette gir oss full kontroll over materialet.

EFFEKT Produkter av rene materialer bidrar til sunnere inneklima, bærekraftige skoger og at jordens ressurser blir tatt vare på. Dermed blir vi en del av kundens bærekraftige forsyningskjede. Våre kunder kan være trygge på at produktene består av rene materialer som oppfyller strenge krav.

0%

ANSVARSFULLTRERÅVARE

Produksjon

INITIATIV Vi unngår miljø- og helsefarlige stoffer i all produksjon og velger alternative løsninger så langt det er mulig. Vi er blitt gransket av en etisk revisjon, kalt SMETA, med et veldig bra resultat. Det viser at vi lever opp til de høye sosiale kravene. Vi har innført et varslingssystem der de ansatte kan kommunisere eventuelle problemer. Vi krever også at leverandørene skal oppfylle våre etiske retningslinjer. At dette faktisk skjer, følges opp på stedet hos høyrisiko-leverandører.

EFFEKT Vi tar ansvar for at produktene våre er produsert på en rettferdig og ansvarsfull måte gjennom hele kjeden. Dermed blir vi også en del av kundens bærekraftige forsyningskjede. Ved å unngå unødvendige kjemikalier i produksjonen av våre produkter, skaper vi ikke bare et sunnere arbeidsmiljø for de ansatte i våre egne fabrikker, men også for kundene våre.

0%

AV HØYRISIKOLEVERANDØRENE
ER BLITT GRANSKET
MED EN REVISJON.

Bruk

INITIATIV Vi skaper inkluderende innredningsløsninger basert på menneskers reelle behov. Med konseptet Kinnarps’ Next Office – får de ansatte mulighet for å bevege seg mellom flere ergonomisk riktige miljøer som er inspirerende og effektive for ulike arbeidsoppgaver. Med akustiske paneler kan vi skape gode lydmiljøer som bidrar til mindre stress og økt trivsel på arbeidsplassen. Via Acoustic facts kan vi sammenligne produktenes akustiske egenskaper. Vi stiller strenge krav til våre materialer og unngår unødvendige kjemikalier for å skape et sunt inneklima.

EFFEKT Ansatte som har det bra gjør en bedre jobb. Vi skaper fleksible løsninger for mange ulike behov, slik at alle får forutsetninger for å være produktive og kreative. Med rene materialer og god ergonomi skaper vi en god og sunn dag på jobben. Vårt mål er å fylle kontorer med velvære, snarere enn med møbler.

0%

FORNØYDE OG
FASTE KUNDER.
78 % VIL ANBEFALE
OSS TIL EN VENN

Distribusjon

INITIATIV Vi har et eget, optimalisert transportsystem. Produktene er lastet som et puslespill, uten kartonger, noe som betyr at vi har en svært høy fyllingsgrad – over 90 %. I stedet bruker vi filtpledd som emballasje, filtpledd som vi tar med hjem og gjenbruker. Det sparer oss og kundene for 6,5 tonn emballasje hver dag. På vei tilbake til fabrikkene fyller vi bilene med materialer fra våre leverandører. Vi har investert i nye, renere biler og kjører hovedsakelig på diesel iblandet furuolje for å redusere vår påvirkning på klimaet. Vi har gjennomført en test med biodiesel (RME), som imidlertid ikke ga det resultatet vi håpet på. I stedet undersøker vi muligheten for å bruke en annen type biodiesel.

EFFEKT Gjennom våre forsendelser får du en klimaeffektiv transport, god og kunnskapsrik service og trenger ikke å ta vare på emballasjeavfall.

0%

REDUSERT UTSLIPP AV
KARBONDIOKSID SIDEN 2013

Salg

INITIATIV Vi har lang erfaring med og omfattende kunnskap om hva som skaper et godt arbeidsmiljø. Sammen med kunden kan vi, ved hjelp av analyseverktøyet Kinnarps’ Next Office, finne en aktivitetsbasert løsning som passer hver kundes spesifikke behov. Flere av våre forhandlere er ISO-sertifiserte og arbeider systematisk med å forbedre vår kvalitet og redusere vår miljøpåvirkning. Vi har for eksempel gått over til energieffektiv belysning i mange av våre utstillingslokaler.

EFFEKT Hver arbeidsplass er unik. Når vi tar utgangspunkt i organisasjonens og de ansattes behov, kan vi skape den løsningen som passer nettopp din arbeidsplass best. Med vår ekspertise bidrar vi til et inspirerende og fleksibelt arbeidsmiljø hvor de ansatte trives bedre og blir mer kreative og produktive.

0%

AV KUNDENE MENER AT
KINNARPS ER LEDENDE INNEN
BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Resirkulering

INITIATIV Da vi etablerte en resirkuleringsservice for kundenes gamle møbler for ti år siden var markedet ikke klart for det. I dag er situasjonen annerledes og etterspørselen øker. I forbindelse med salg kan vi derfor tilby å lage en fortegnelse over kundens eksisterende møbler, der vi identifiserer hvilke produkter som kan gjenbrukes i den nye innredningen. Visse produkter kan oppgraderes eller fornyes med enkle midler – for eksempel ved å bytte bordplater, stolseter eller møbeltrekk. For produkter som ikke lenger kan gjenbrukes eller renoveres sørger vi for ansvarsfull materialesortering og gjenvinning.

EFFEKT Bra møbler bør ikke ende opp på søppelfyllinga. Ved å gjenbruke, pusse opp eller renovere et produkt forlenger vi levetiden til produktet. Det sparer ressurser både for kundene og miljøet.

0%

AV VÅRE RESTMATERIALER
GÅR ENTEN TIL MATERIALE-
GJENVINNING ELLER
ENERGIUTVINNING.

Nøkkeltall

SlideImage SlideImage SlideImage SlideImage

ANSKAFFELSER

FEM TIPS FOR BEDRE EFFEKT I DINE INNKJØP plus icon

article image

Still krav! Det tjener både du og omverdenen på. Med en godt formulert innkjøpspolitikk bidrar din organisasjon til et mer bærekraftig samfunn. Dine ansatte får et godt arbeidsmiljø og den positive kjedereaksjonen påvirker også andre mennesker – og miljøet. Du stiller krav til deg selv og din organisasjon. Du stiller krav til oss. Vi stiller krav til oss selv og våre leverandører. Sammen skaper vi effekt!

1
HVA ER DINE HJERTESAKER?

Start med å identifisere de sakene som er viktige i deres eget bærekraftarbeid. Hvilke endringer ville gi størst effekt? Å gå fra null til hundre er vanskelig. Det er lettere å få resultater hvis du velger å fokusere på noen sentrale spørsmål. Still heller noen få spesifikke spørsmål som du virkelig forstår, sørg for å få verifisering og følg dem opp.

2
VELG FSC®

Skogen har en avgjørende rolle for at vi skal møte det globale målet i Klimakonvensjonen og FNs bærekraftige utviklingsmål. Still derfor krav på ansvarsfullt forvaltet trevirke. Merkningen FSC® er en tredjeparts sertifisering som garanterer at trevirket er gransket av en uavhengig tredjepart. Still krav om at leverandøren må være sporbarhetssertifisert i henhold til FSC Chain of Custody, noe som betyr at de har et system for å administrere og differensiere merkede råvarer. Å være sporbarhetssertifisert betyr ikke at alt tre er FSC-sertifisert. Derfor ønsker vi å oppfordre til et aktivt valg av FSC-merkede produkter. Da kan du være helt sikker på at alt tre kommer fra bærekraftige skogbruk.

3
SETT KRAV TIL SAMFUNNSANSVAR I LEVERANDØRKJEDEN

Krev at leverandøren stiller sosiale krav i sin egen leverandørkjede. At leverandøren har retningslinjer for etisk handel for leverandører. Sørg for at de er basert på de internasjonale prinsippene i FNs Global Compact og at kravene til arbeidsmiljø er inkludert. Det er ikke nok bare å ha etiske retningslinjer – still også krav om at leverandøren har et system for å kartlegge sin forsyningskjede og kan risikovurdere den. Still spørsmål og be om informasjon om prosedyrer, risikovurdering eller resultatene av revisjoner. Vi vil alltid gjerne foreta oppfølging av tilsyn på stedet. Den svenske merkingen Møbelfakta stiller krav om risikovurdering og oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden. Den er derfor et bevis på at leverandøren arbeider aktivt med samfunnsansvar.

4
KREV RENE MATERIALER!

Rundt oss er det mange farlige kjemikalier som slippes ut fra ulike produkter – men hvordan vet du at noe er farlig hvis det ikke er synlig? Historien viser at vi ikke kan være forsiktige nok. Vær tydelig på at produktene ikke kan inneholde materialer eller stoffer som kan påvirke dine ansattes helse negativt. Ved å utelukke flammehemmere, formaldehyd og løsemidler får du stor effekt. Still krav til miljømerker som inneholder krav om kjemikalieinnhold (Møbelfakta og NF Environnement).

5
FØLG EUS ANBEFALINGER

EU har utviklet et nytt verktøy for offentlige innkjøp av kontormøbler. Forslaget vil tre i kraft i 2016, og er et godt utgangspunkt for å stille krav til dine leverandører. Det som er interessant er at forslaget nå også gir veiledning både for renovering og gjenbruk av eksisterende møbler samt ved kjøp av nye møbler. Det er faktisk så tydelig at man ber brukeren av verktøyet, med andre ord, oppdragsgiver, om å vurdere gjenbruk av gamle møbler før de gjør nye innkjøp. Still derfor krav om at leverandøren skal tilby et system for å administrere gjenbruk og oppussing.

Milepæler

1942 En gammel motorsykkel bygges om til både en tralle og en maskin i fabrikken. Det var allerede fra begynnelsen nødvendig å utnytte de tilgjengelige ressursene.
1952 Samarbeid påbegynnes med kunders ergonomer i enkelte prosjekter. Siden da har samarbeidet blitt utviklet og ergonomi er nå en naturlig del av produktutviklingen.
1959 Eget transportsystem introduseres – i dag er det høy fyllrate i begge retninger; pledd brukes i stedet for engangsemballasje.
1989 Produksjon av høydejusterbare arbeidsbord.
1980 UV-lakkering erstatter løsemiddel.
1977 Produksjon av briketter fra avfall innledes. Siden 1982 varmes også deler av stedet Kinnarp opp.
1997 Første miljørapport publiseres.
1997 Miljøsertifiseres i henhold til ISO 14001.
1997 Tilbyr kundene gjenvinning av gamle møbler.
2008 Egen produksjon av møbeltrekk og Re:fill i våre produkter.
2007 Tilskjæringsprogram optimaliserer ressursutnyttelsen av tekstiler.
2002 FSC®-sertifiserte og det første FSC-merkede produktet kommer på markedet i 2004. 2013 kommer de første produktene merket som standard.
2009 Innfører etiske retningslinjer i leverandørkjeden, oppdateres i 2014.
2011 Tilbyr aktivitetsbaserte kontorer gjennom Kinnarps’ Next OfficeTM.
2014 Remake av gamle produkter til nye.
 
 
2015 Publisering av vår første bærekraftrapport, The Better Report.

HOLDBARHETSRAPPORT

Kontakt meg

Jeg ønsker at en representant fra Kinnarps konakter meg.

Du må fylle ut alle felt. For at vi skal hjelpe deg på best mulig måte, er det fint om du fyller ut hva henvendelsen gjelder. 

Forespurte områder
Tast inn en gyldig e-postadresse
Loader symbol
Meldingen er sendt
Meldingen kunne ikke sendes

RETNINGSLINJER

plus icon

article image

Kinnarps retningslinjer

Å ha respekt for grunnleggende mennesklige rettigheter, å ta ansvar for å skape et sikkert og helsebringende arbeidsmiljø og å bidra til et bærekraftig samfunn – er en naturlig del av vår kultur. Disse emnene er også forankret i Kinnarps grunnverdier, og er med på å prege vår virksomhet. Dette gjelder alt fra måten vi driver vår bedrift, til hvordan vi behandler hverandre. Vi jobber systematisk med å sikre at Kinnarps sine grunnverdier blir forstått og fulgt av hele organisasjonen, da dette er fundamentet som vi har fått i arv av våre grunnleggere.

1.
Langsiktighet & kreativitet

Vi jobber med å utvikle og alltid se muligheter. Vi skal vare kreative, våge å gjøre noe annerledes og våge å gjøre det som ingen andre har gjort. Vi arbeider effektivt, er utholdende og strever alltid etter å gjøre det bedre.

2.
Sjelvstendighet & kompetanse

Vi jobber med å stole på våre egne kunnskaper og ferdigheter, samt tro på våre muligheter. Vi utfører arbeidet slik at vi kan føle stolthet og at vi hele tiden vil utvikle oss selv.

3.
Ærlighet & Ydmykhet

Vi jobber for en åpen og ærlig kommunikasjon. Vi omgås med mennesker på en respektfull måte, unasett status eller rolle. Vi følger lover og regler, samt  holder det vi lover.

4.
Ansvars & helhetssyn

Vi jobber med å  ta ansvar, drive virksomheten på en måte så den kan leve videre. Vi skal gå til bunns i problemene og ta rede på det virklige behovet for en langsiktig løsning. Vi forstår samband, forutser konsekvenser, tar hensyn til alle aspekter, vurderer og balanserer dem.

Last ned Kinnarps retningslinjer
arrow-icon

plus icon

article image

Kinnarps retningslinjer for leverandører

Vi er overbevist at det å ha fokus på en bærekraftig utvikling oppnås sammen med leverandører som deler vår visjon og ambisjon. Vi skal klare å skape en sunn forretning, samtidig som vi er en god virksomhet som gjennom vårt arbeid har respekt og fortrolighet mellom oss og våre leverandører.

Kinnarps oppmuntrer leverandører til å ta miljøhensyn, ha en sosial og økonomisk utvikling, samt å bidra til et bærekraftig samfunn. For å sikre at Kinnarps gjennomfører sine arbeidsoppgaver på en ansvarlig måte i alle deler av konsernet, har vi utarbeidet retningslinjer for Kinnarps sine leverandører. Hensikten er å definere hvilke prinsipper som gjelder for de ulike omrdene vi jobber med: mennesklige rettigheter, arbeidsrett, miljø og anti-korrupsjon. Våre retningslinjer skal følges og respekteres av alle personer som jobber i partnerskap med Kinnarps. 

Leverandørenes retningslinjer

The Supplier Code of Conduct is applicable to all Kinnarps operations and to any part that contributes to Kinnarps products, services or business activities from the supply chain. Kinnarps therefore requires suppliers to comply with the Kinnarps Supplier Code of Conduct – even if the Code stipulates a higher standard than is required by law.

Acceptance and compliance of the requirements in the Supplier Code of Conduct shall be effective immediately upon a reached agreement.

Evidence and verification of compliance shall be presented upon request. Compliance is verified and maintained through audits (second or third party) or through other appropriated verification.

The Supplier is requested to accept responsibility to ensure that its workers and subcontractors are informed and in compliance with the Kinnarps Supplier Code of Conduct.

Identified and/or reported violation of the Code is properly investigated. Violations can lead up to and including termination of contract.

Her kan du laste ned alle retningslinjene for leverandører
arrow-icon

HOLDBAREHETS POLICY

plus icon

article image

Vår forretningside er, fra et helhetsperspektiv, å skape inspirerende og effektive arbeidsmiljø som bidrar til fremgang.

Dette kan vi samle i en enkel forretningsfilosofi: Better at work. Dette innebærer at vi til enhver tid strever etter å forstå en bedrifts eller en organisasjons behov for innredningsløsninger, og hva som trengs for å gjøre disse virkelige. 

Vårt arbeid med å oppnå en bærekraftig utvikling, har sitt opphav og opprettholdes gjennom vårt arbeid med kontinuerlige forbedringer og planlagt utvikling. 

Vi jobber hele tiden etter å skape en ansvarsfull og verdiskapende balanse mellom våre kunders interesse og behov, opp mot å ha ansvar for vårt mijø, menneskene vi omgås og en sunn økonomi. Kinnarps sitt holdbarhets konsept springer ut fra vår strategi og våre grunnverdier.

For å sikre at vi hele tiden fortsetter våre fremganger innenfor miljøarbeidet, har vi lovet å være mere:

Vi jobber alltid for å forbedre...

INNOVATIVE

Nytenking og det å være innovativ innebærer at vi tørr å være annerledes, og tørr å gjøre det ingen andre har gjort.

KOMMUNIKATIVE

Vi skal gjennom en åpen og kontinuerlig dialog rundt bedriftes bærekraftige program, være kommunikative både med interne og eksterne interesenter.

ANSVARSFULLE

Ledelsen og medarbeiderne hos Kinnarps er alle ansvarlige for å følge denne og øvrige strategier, lover, krav og rutiner rundt bærekraft.

KOMPETENTE

Vi jobber med å høyde og fornye vår kompetanse for å sikre at vår policy følges, at mål oppnås og alle våre rutiner utvikles.

FOREBYGGENDE

Dette innebærer for oss at vi identifiserer og forebygger alle uønskede effekter og risiko. Vi går til kilden av problemet og agerer fra dette.

Last ned holdbarhets policy Kinnarps Group
arrow-icon

SERTIFIKAT

Til envher tid arbeider vi systeatisk med å fobedre vår virksomhet, og vårt kvalitets – og miljøsertifiseringssystem. Vi er sertifisert med ISO 9001 og ISO 14001.

Kinnarps er også sertifisert i følge standarder for ansvarsfullt skogdrift: Forest Stewardship Counci og Programmet for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

MERKING

logotype

Møbelfakta

En svensk møbelmerking med tydelig fokus på bærekraft. Merkingen inneholder produktkrv innenfor områdene kvalitet, miljø og leverandørkrav rundt sosialt ansvar. Kinnarps har valgt å sette fokus på Møbelfakta for det svenske markedet, et valg som ble gjort fordi Møbelfakta inkluderer både kvalitet, miljø og sosialt ansvar – noe som er helt i tråd med våre egne holdbarhetskrav. Fullstendig oversikt over hvilke møbler som er sertifisert, finner du enten på Kinnarps egne sider, eller på Möbelfaktas hemsida.

logotype

FSC®

Dette er en sertifisering for ansvarsfull skogdrift. Den innebærer et miljøtilpasset, sosialt ansvar – samt et økonomisk og livskraftig bruk av verdens skoger. Merkingen stiller krav i forhold til å spore hvor i en leverandørkjede elementer kommer, og at hvert ledd må være sertifisert. Kinnarps har vært med å tatt frem den første standarden for FSC i Sverige, og vi er fortsatt med i utviklingen av denne. Fullstendig oversikt over møbler finner du på Kinnarps sider. 

logotype

NF Environnement

NF Enviroment er det eneste offisielle miljømerket for møbler i Frankrike. Merkingen inkluderer produktkrav rundt kvalitet og miljø, og for produsentkrav for miljø. Miljøkravet i NF Enviroment baseres på en livssyklus analyse, akkurat som andre miljøsertifiseringer. Man beregner ut fra råvareutvalg, transport prosess, produksjonsprosess og hvordan produktet kan gjenvinnes. Fullstendig oversikt over møbler med merking finner du på Kinnarps egne sider, eller på NF Environnement hjemmeside 

logotype

GS (GEPRÜFT SICHERHEIT)

GS er en tysk miljøsertifisering for møbler som berammes av europeiske lover rundt sikkerhet. Ofte stilles det høyere krav enn loven. GS-merket settes høyt av forbrukere og produsenter i Tyskland, men har også meget høy anseelse i resten av Europa. Merkingen viser at produktet tilfredstiller de europeiske standarder, samt de spesifikke myndighetskrav definert av ZLS. I denne merkingen inngår også egne miljøkrav på inngående materiale. Fullstendig oversikt over hvilke møbler som finnes tilgjengelig med denne sertifiseringen, finnes hos Kinnarps.

logotype

EU Ecolabel

EI Ecolabel er EU sin offisielle miljømerking for tjenester og produkter. Kriteriene for tekstiler inkluderer produktkrav på kvalitet og miljø, og produsenters krav til miljø. Kinnarps har et bredt utvalg av tekstiler i sitt standardsortiment som er merket med EU Ecolabel. Her kan du se hvilke stoff som er merket. 

logotype

Oeko-tex®

OEKO-TEX® Standard 100 er en global merking for tekstile råvarer, mellom – og sluttprodukter i alle produksjonssteg. Målet er å sikre at produktene ikke inneholder noen helsefarlige stoff, og i sin helhet er kravene strengere enn de nasjoanle retningslinjer. Her kan du se hvilke tekstiler som er merket.