Tjenester

Analyse

Vi kartlegger medarbeidernes behov og utfører grundige analyser av arbeidsplassen både før, underveis og etter innredningsprosjektet.

Ergonomisk veiledning

Et av våre viktigste satsingsområder er forebygging av belastningsskader. Vi tilbyr veiledning og tilpasser møblene og omgivelsene.

Arealoversikt

Det er viktig å ta hensyn til lokalenes forutsetninger. Vi måler, tegner og lager en fullstendig oversikt som underlag til innredningen.

Flyttehjelp

Vi bistår gjerne med å finne passende hjelp til organisering og gjennomføring av flytting.

Lager

Ved behov kan vi tilby flere tusen kvadratmeter lagerleie.

Møbelvedlikehold og Rengjøring

Gjennom vedlikehold, rengjøring og ved å trekke om, kan vi hjelpe til med å holde produktene pene lenger.

Lyssetting

Riktig belysning er helt avgjørende for et godt arbeidsmiljø. Vi bidrar gjerne med råd om lyssetting.

Gjenvinning

Vi kan hjelpe til med sortering og gjenvinning av gamle møbler og andre kontorartikler.