Universell Utforming

Hva er Universell Utforming?


Universell Utforming handler først og fremst om å skape gode og inkluderende omgivelser. Det første som ofte faller en inn når man hører om Universell Utforming er handicaptoalett og rullestolramper. Det er så mye mer enn det.

Miljøverndepartementet kom i 2007 med følgende definisjon: «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.» Dette handler om alle i alle livets faser.

Det viser seg at det som er nødvendig for noen er bra for alle! Visste du for eksempel at etthåndsgrep på armatur, fjernkontroll til TV, automatiske døråpnere, alle i utgangspunktet var designet for mennesker med funksjonshemninger - i dag vet vi ikke hvordan vi klarte oss uten.

Er Universell Utforming viktig?


Ja, det er det! Vi ønsker å være et likeverdig og inkluderende samfunn. Vi vil alle i en eller flere faser i livet ha en eller annen funksjonshemning av ulik grad (tilsammen 14 år av vår levetid). Når vi i tillegg lever lenger enn noen gang, sier det seg selv at det vil bedre vår livskvalitet og gi god samfunnsøkonomi.

Regjeringen har målsetting om at Norge i 2025 skal være Universelt Utformet.
Lover og forskrifter er viktige virkemidler for å nå denne målsettingen. De viktigste er Likestillings- og tilgjengelighetsoven, samt Plan- og bygningsloven.

Gjelder dette meg?

 

Lover og forskrifter omfatter alle virksomheter (privat og offentlig) som er rettet mot allmennheten. Du som virksomhetseier/driver er ansvarlig, uavhengig om du eier lokaler/eiendommen eller ikke.

Koster det mye å være Universelt Utformet?

 

Nei, ikke hvis man er bevist fra starten. Man regner ca 1% i merkostnad på å gjøre et bygg/lokaler Universelt Utformet. Det man oppnår er mer attraktive lokaler både for leietakere og personale m.m.

Hva har Universell Utforming med møbler å gjøre?

 

Man kan ved relativt små grep gjøre interiør- og planlsøninger som ivaretar Universell Utforming. Det kan være bevisst bruk av farger, lys, stoffer, kontraster, justeringsmuligheter, ledelinjer, lydabsorbering, sittehøyder - for å nevne noe. Vi i Kinnarps hjelper deg gjerne på disse områdene.

Gjennom vårt samarbeid med Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Høgskolen i Gjøvik jobber vi med å kvalitetssikre og dokumentere våre løsninger. Bildet over er hentet herfra og viser undervisningsrommet med møbler fra Kinnarps.

I tillegg har vi utarbeidet en brosjyre som vii håper kan gi veiledning.

 

Veileder Universell Utforming.pdf