image

Hverdagsergonomi fra Kinnarps

Det er én ting å snakke om ergonomi i teorien, en annen å arbeide med det i praksis. Men vi praktiserer det vi lærer bort. Vi tar selvsagt alltid sikte på å bli enda bedre, men vi våger å påstå at vi er kommet et stykke på vei. Vi har bedriftshelsetjeneste med lege, sykepleier og fysioterapeut som arbeider aktivt med ergonomi i bedriften. Vi har også godt planlagte og vakre personalrom, som for eksempel hvilerom, pauserom og personalkantine. Vi har til og med hyggelige feriehytter til fritidsbruk. I tillegg tilbyr vi våre ansatte massasje, treningssenter, svømmebasseng, gymnastikksal, sauna og solarium. Men du velger ikke alltid gymnastikksalen fremfor en hyggelig kveld i TV-sofaen...