image

God ergonomi er god økonomi

En lønnsom investering
Et forskningsområde som får stadig mer oppmerksomhet er det som undersøker sammenhengen mellom ergonomiske tiltak og lønnsomhet. Det er selvsagt umulig å gi noen nøyaktige tall, men forskningen viser tydelig at det er en forbindelse - hvis folk trives, yter de bra og kostnadene til sykefravær og rehabilitering er lavere. På samme måte som når du investerer i vedlikehold hvis du har kjøpt en dyr maskin - du investerer regelmessig i vedlikehold av den mest verdifulle ressursen - medarbeiderne. Det er ikke mer komplisert enn det.

Arbeidsmiljøet påvirker økonomien i bedriften på flere måter. Det påvirker bedriftens produktivitet og kvaliteten på det som produseres, og det initierer kostnader som resultat av sykefravær, utskiftning av ansatte etc.”
/fra Estimate of the working environment’s economic effects on companies and organisations, 2006, Linda Rose og Ulf Orrenius

image