MILJØFAKTA OM TEKSTILER

Vi bruker to ulike standarder ved miljømerking. Se de enkelte stoffene.


Øko-tex - er en global kravstandard som sikrer at de tekstiler som oppfyller kravene og blir sertifiserte ikke inneholder konsentrasjoner av helseskadelige stoffer som kan være
farlige for menneskers helse.


EU-blomsten - EUs miljømerkingssystem kan brukes av produkter som oppfyller høye kvalitetskrav som gjelder miljøet. Blomsten kontrolleres av uavhengige offentlige organer, og omfatter varens miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.