Diligentia

Wprowadzenie

Diligentia to firma działająca na rynku nieruchomości, stawiająca na postęp i innowacyjność. Filozofia ta przejawia się m.in. w zaangażowaniu firmy we współorganizację wystawy poświęconej koncepcji Activity-Based Working oraz prezentującej projekty nowoczesnych rozwiązań biurowych. Swoje biuro, firma Diligentia traktuje nie tylko jako miejsce pracy, ale również jako biuro pokazowe dla potencjalnych najemców. Cała idea wyposażenia skierowana jest przede wszystkim do najemców biur, ale z pewnością dostarczy też inspiracji wszystkim tym, których ciekawi tematyka biur przyszłości. Na potrzeby tego projektu, Diligentia we współpracy z Kinnarps opracowała koncepcyjny model środowiska pracy.

Założenia

Innowacyjne środowisko pracy

Projekt ten zakładał zagospodarowanie istniejących ścian i pomieszczeń obiektu w taki sposób, by stworzyć nowoczesne środowisko pracy spełniające założenia koncepcji Activity-Based Working. Przy 460 m2 dostępnej powierzchni biurowej i liczbie 52 pracowników wyzwanie polegało na jak najefektywniejszym wykorzystaniu 8,8 m2 powierzchni przypadającej na jedną osobę, gdzie poprzednio przyjętą normą była powierzchnia 20 m2 na osobę.

Rozwiązanie

Maksymalna różnorodność

Połączenie koncepcji Activity-Based Working Diligentii oraz własnej interpretacji Kinnarps idei ABW pod nazwą Next Office, umożliwiło stworzenie rozwiązania polegającego na zastosowaniu kilku różnych rodzajów środowisk pracy jednocześnie. Pojęciem kluczowym była tutaj maksymalna różnorodność, dzięki czemu wśród wdrożonych rozwiązań można spotkać: Stand-Up Meeting Place, Touchdown, Abode, Mulitouchdown, Library, Project Table oraz New Cube, stanowiące tzw. archetypy środowisk pracy. Szeroka gama zastosowanych pomysłów sprawia, że każdy pracownik jest w stanie dobrać miejsce pracy odpowiednio do charakteru aktualnie wykonywanego zadania.

Projekt

LICZBA STANOWISK PRACY
16 ergonomicznych stanowisk pracy, 32 miejsca spotkań wyposażone w wysokie siedziska, 28 miejsc spotkań wyposażonych w niskie siedziska, 9 sal, 10 stanowisk do pracy stojącej.
UCZESTNICY PROJEKTU
Helena Ekman, Dyrektor działu Office Leasing, Diligentia
Annette Johansson, Office manager, Diligentia
Jonas Hurtigh Grabe, Veldhoen + Company
Jonas Falk, Strategisk Arkitektur
Helen Bergman, Kinnarps Interior
Andres Renström, Kinnarps Interior
Henrik Axell, Kinnarps AB
DOSTAWCY
Kinnarps AB, Materia, Gärsnäs, Ogeborg, Lintex, Gulled, Innermost