Electrolux

Projekt

Klient: Electrolux Poland, Fabrka Pralek w Oławie
Lokalizacja: Ul. Ofiar Katynia 5, Oława
Liczba stanowisk pracy: 200
Termin realizacji: 2006/2007