Leszczyńska Fabryka Pomp

Projekt

Klient: Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o.
Lokalizacja: ul. Fabryczna  15, Leszno
Liczba pracowników: 620 osób
Architekt: Piotr Wełniak, Grupa Projektowa ETTE
Termin realizacji: 2007-2008