Volvo

Projekt

Klient : Volvo Auto Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Dom Volvo, ul. Puławska 558/560, Warszawa
Liczba stanowisk pracy: 30
Termin realizacji: 2001