Kinnarps jest rodzinną firmą, która z czasem rozwinęła się do rozmiarów globalnego przedsiębiorstwa zatrudniającego wiele tysięcy pracowników na całym świecie. Naszą ambicją jest zapewnić każdemu z naszych pracowników możliwość bezpośredniego wpływu na rozwój firmy – na podstawie naszych krótko- i długoterminowych celów korporacyjnych.

Kinnarps Holding AB 
to spółka holdingowa Grupy Kinnarps.

Kinnarps AB 
to grupa składająca się z różnych działów odpowiedzialnych za prowadzenie zadań w zakresie koordynacji, zarządzania i kontroli firmowych procesów w skali globalnej. Działy te zapewniają również wsparcie innym jednostkom organizacyjnym w ich pracy, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności danej jednostki. Kinnarps AB ponosi również odpowiedzialność za działania o charakterze komercyjnym oraz za prace w zakresie rozwoju produktu realizowane dla poszczególnych marek należących do Grupy Kinnarps: Kinnarps, Drabert i MartinStoll.

Materia Group 
to jednostka odpowiedzialna za całość projektów związanych z markami niezależnymi: Materia, Skandiform i NC Nordic Care.

Kinnarps Production AB 
jest jednostką odpowiedzialną za produkcję odbywającą się w trzech firmowych zakładach produkcyjnych mieszczących się w Szwecji: w Kinnarp, Jönkoping i Skillingaryd. Produkcja realizowana jest w oparciu o bieżącą liczbę zamówień, dostępne zasoby logistyczne i wdrożone projekty techniczne, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu wydajności pracy.

Kinnarps GmbH 
jest jednostką odpowiedzialną za produkcję odbywającą się w  zakładzie produkcyjnym na terenie Niemiec: w Worms. Jednostka ta obsługuje także zamówienia i projekty techniczne na rynku niemieckim, a także ponosi odpowiedzialność z działania o charakterze komercyjnym prowadzone w Niemczech.

Spółki handlowe zależne 
Kinnarps działa także poprzez swoje spółki handlowe działające w różnych częściach świata. Na czele każdej takiej spółki stoi Dyrektor Zarządzający, któremu podlega lokalny zespół pracowników oraz który dysponuje wszelkimi rozwiązaniami i narzędziami niezbędnymi do realizacji działalności handlowej. Każda spółka ponosi odpowiedzialność za działalność handlową prowadzoną lokalnie, odpowiednio do swojego regionu.

W Szwecji, odpowiedzialność za działania o charakterze komercyjnym podlega regionalizacji. Struktura lokalna składa się z sześciu regionów, a w każdym z tych regionów działa co najmniej jedna handlowa spółka zależna. Każdy region odpowiedzialny jest komercyjnie za swój obszar działań.

Kinnarps GmbH ponosi odpowiedzialność komercyjną za działania prowadzone na terenie Niemiec.

Przedstawicielstwa  
Kinnarps oferuje również swoje rozwiązania i produkty poprzez sieć niezależnych dystrybutorów. Kinnarps posiada ok. 500 punktów sprzedażowych na całym świecie.