Nasze  wartości

Wartości są dla nas ważne. Mają one korzystny wpływ na działania Kinnarps – począwszy od sposobu prowadzenia interesów przez Kinnarps, do sposobu wzajemnego oddziaływania z innymi ludźmi. Są one bezpośrednim dziedzictwem po założycielach Kinnarps, Evy i Jarlu Anderssonach i przyczyniają się do sukcesu naszej firmy.

Wartości podstawowe, do których zawsze dąży pracownik Kinnarps:

Duch myślenia perspektywicznego i kreatywności

Ciągle dążymy do rozwoju i zawsze widzimy możliwości. Naszym celem jest kreatywność, ośmielamy się być inni i robić to, czego nikt jeszcze nie robił. Pracujemy efektywnie, wytrwale i zawsze staramy się pracować lepiej.

Niezależność i profesjonalizm

Dążymy do ufności w naszą wiedzę i umiejętności oraz wierzymy w możliwości, które się pojawiają. Wykonujemy naszą pracę w taki sposób, abyśmy mogli być dumni z naszej profesji, dążąc tym samym do rozwoju osobistego.

Uczciwość i skromność

Dążymy do otwartości oraz uczciwości w komunikacji i zachowujemy się z szacunkiem wobec wszystkich ludzi, bez względu na ich status i rolę. Postępujemy zgodnie z prawem i przepisami oraz dotrzymujemy obietnic.

Odpowiedzialność i zrozumienie powiązań

Dążymy do podejmowania odpowiedzialności, oszczędnego szafowania zasobami i wykonywania działań w, taki sposób, aby można było je kontynuować. Przechodzimy do źródła problemów i poznajemy rzeczywiste potrzeby dla długoterminowych rozwiązań. Rozumiemy powiązania, przewidujemy konsekwencje, rozważamy wszystkie aspekty, oceniamy i równoważymy.