Polityka HR

Czy chcesz do nas dołączyć?

Życie w pracy nie skupia się tylko na wynikach i wydajności, satysfakcja z osiągnięcia czegoś jest równie ważna. Warunkiem dla sukcesu Kinnarps jest nasz nacisk na oddanie i zaangażowanie. Oto nasze credo:

Zatrudniamy ludzi – a nie pracowników. Jesteśmy rodzinną firmą, która rozwinęła się do rozmiarów globalnej wspólnoty z wieloma tysiącami pracowników na całym świecie. Naszą ambicją jest zapewnienie każdej osobie możliwości bezpośredniego zaangażowania się w rozwój firmy – na podstawie naszych celów korporacyjnych, zarówno krótko, jak i długo terminowych, oraz w odpowiedzi na jeszcze szybsze tempo zmian.

Aby nadal osiągać sukcesy, musimy być zdolni do radzenia sobie z szybkimi zmianami, zdobywać nową wiedzę i umiejętności, ostrożnie kształtować nasze ambicje i otwierać się na wymagania rynku i środowiska. Dopasowujemy potrzeby firmy do tego, co potrafią i chcą robić nasi pracownicy. Daje nam to solidną podstawę do rozwoju zarówno naszych działań, jak i potencjału ludzkiego, w celu spełniania potrzeb przyszłości.

Dobre środowisko pracy jest warunkiem dobrego samopoczucia i kreatywności. Naszą ambicją jest branie pod uwagę całej osoby – aby tworzyć właściwą równowagę pomiędzy pracą i odpoczynkiem. Aktywnie promujemy różne aktywności rekreacyjne i zdrowotne oraz szereg inicjatyw sportowych i socjalnych, mających na celu optymalizację zdrowia naszych pracowników.