Środowisko naturalne

Mocny łańcuch odpowiedzialności

Kinnarps poważnie podchodzi do odpowiedzialności za środowisko wyznaczając kompleksowe cele dotyczące jego ochrony. Celem nadrzędnym jest długoterminowy zrównoważony rozwój.

Nie jest niespodzianką fakt, że firma, której korzenie sięgają nieskalanej skandynawskiej wsi, od samego początku przyjęła na siebie odpowiedzialność za zarządzanie swoimi zasobami oraz troskę o ochronę środowiska naturalnego. Aby zapewnić najlepsze rozwiązania w naszej zrównoważonej środowiskowo działalności, Kinnarps, w trakcie budowania i tworzenia rozwiązań dla wnętrz, przyjmuje myślenie o cyklach żywotności produktu. Podczas rozwoju produktu, Kinnarps analizuje wszystkie wpływy, jakie produkt może wywierać na środowisko, a tam gdzie jest to możliwe, wybierane są materiały poddające się recyklingowi.

Kinnarps stara się nie stosować materiałów takich, jak chrom, które mogą niekorzystnie wpływać na środowisko. Firma stara się też zapewnić, że całe drewno surowcowe pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych i certyfikowanych lasów. W każdej sytuacji Kinnarps próbuje zwiększać proporcje surowców drewnianych ze świadectwem FSC.

Kinnarps jest także liderem w dziedzinie ograniczenia emisji rozpuszczalników; obecny proces wykończenia oparty jest wyłącznie na zastosowaniu emalii na bazie wody i utwardzania UV. Ponadto, firma Kinnarps zdecydowała, już w latach 50-tych, że podczas transportu mebli, zamiast opakowań jednorazowych, stosowane będą koce wielokrotnego użytku.

Standardy, które sobie narzucamy są bardziej rygorystyczne niż prawo dot. ochrony środowiska i przez cały czas staramy się przewodzić w branży. Kinnarps posiada oczywiście świadectwa ISO 14001 oraz plan audytów środowiskowych EMAS. Zrównoważone myślenie nie jest czymś nowym na polu poprawy sprzedaży; zawsze było częścią kultury i historii Kinnarps.