image

Harmonia ciała i duszy

Od organizmu do organizacji

Oferując kompleksowe rozwiązania do różnych typów wnętrz, konieczne jest uwzględnienie zasad ergonomii chociażby w podstawowym zakresie. My postrzegamy ergonomię w dużo szerszym kontekście. Sądzimy, że ergonomia to równowaga między człowiekiem a jego środowiskiem: zarówno w sensie fizycznym i psychicznym, jak również w socjologicznym. Uważny obserwator dostrzega wzajemne relacje i powiązania - od prawidłowego funkcjonowania organizmów poszczególnych pracowników zależy funkcjonowanie takiej organizacji, jaką jest każda firma.

„Jako specjalista od ergonomii próbuję spojrzeć na pracę i środowisko jak na całość. Cel jest prosty: sprawić, aby ludzie dobrze czuli się w pracy. ”
/Anders Lundahl, dyplomowany fizjoterapeuta i specjalista ergonomii, medycyna pracy w Kinnarps


Ergonomia w ujęciu psychospołecznym
Równowaga pomiędzy wymaganiami wynikającymi z pracy a indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi pracownika.
Ergonomia
Adaptowanie pracy do indywidualnych możliwości fizycznych i psychicznych pracowników.
Ergonomia w organizacji
Na przykład podejmowanie decyzji i rozdzielanie zadań zgodnie ze zdolnościami i możliwościami pracowników.
Promocja zdrowia
Znaczenie różnych rodzajów ćwiczeń i rekreacji.

 

image