image

Ergonomia to korzyści ekonomiczne

Opłacalna inwestycja

Obszarem badań skupiającym coraz większą uwagę są powiązania między wskaźnikami ergonomii a rentownością. Nie wnikając w szczegóły i metodologiczne zawiłości, wyniki badań jasno wskazują, że takie powiązanie istnieje. Jeśli ludzie czują się dobrze, są bardziej efektywni (pracują wydajniej i lepiej), a koszty ponoszone z powodu chorób i rehabilitacji są niższe. Tak samo, jak inwestuje się w konserwację drogich maszyn, należy regularnie inwestować w opiekę nad najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa - ludźmi.

„Środowisko pracy wpływa na sferę finansową przedsiębiorstwa na wiele sposobów. Wpływa nie tylko na wydajność i jakość tego, co jest produkowane lub wykonywane, ale także powoduje powstawanie dodatkowych kosztów spowodowanych absencjami chorobowymi, rotacją kadr itp. ”
/źródło: ”Estimate of the working environment’s economic effects on companies and organisations”, 2006, Linda Rose i Ulf Orrenius

image