KINNARPS NEXT OFFICE™

W dzisiejszych czasach praca nie jest już miejscem, do którego chodzimy, lecz zespołem czynności, które wykonujemy. Metody pracy zmieniają się wraz z technologią, a tradycyjne biura ewoluują. Next Office to zbiór koncepcji Kinnarps dotyczący środowiska pracy w przyszłości.

Idee, wśród których możemy wyróżnić pracę opartą na aktywności (ABW, Activity Based Working), zostały opracowane na podstawie naszej interpretacji badań i analiz. Wynikające z nich pomysły stanowią podstawę dla nowych rozwiązań tworzonych z myślą o nowoczesnych miejscach pracy. ABW to podejście, w którym środowisko pracy jest dostosowane do szerokiego wachlarza czynności, a indywidualne miejsce pracy zastąpione zostaje elastycznymi, funkcjonalnymi i stymulującymi przestrzeniami, które sprzyjają wykonywaniu różnorodnych zadań. Zakres wdrożenia założeń pracy opartejna aktywności zależy od struktury organizacyjnej danej firmy i zatrudnionych w niej ludzi.

Zwyczajny dzień w pracy wypełniony jest wieloma różnymi zadaniami. Osiągnięcia współczesnej technologii umożliwiają nam wykonywanie pracy w różnych miejscach, zarówno w biurze, jak i poza nim. Kiedyś chodziliśmy lub jeździliśmy do pracy, dzisiaj możemy zabrać ją ze sobą bez względu na to, dokąd się udajemy.

W biurze indywidualne stanowiska pracy można zastąpić wyborem kilku rodzajów przestrzeni o zróżnicowanym charakterze. W sąsiedztwie zachęcającego do prowadzenia konwersacji open space’u mogą znajdować się pokoje do cichej pracy. Natomiast przy ogólnodostępnych, różnej wielkości salach konferencyjnych można ulokować zestawy wypoczynkowe, aby zapewnić swobodną atmosferę spontanicznym spotkaniom.

Filozofia Next Office oparta jest na holistycznym podejściu, które obejmuje wszystko - od mebli po akustykę, oświetlenie, kolorystykę, jakość powietrza oraz technologię. To podejście, w którym każdy element stanowi istotną część harmonijnej całości.

Korzyści wynikających z rozwiązania Next Office-ABW jest wiele. Zmniejszone koszty wynajmu pomieszczeń dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni. Bardziej zrównoważona przestrzeń biurowa, zapewniająca elastyczne podejście do zmian w ciągu wielu nadchodzących lat. Większa kreatywność i – co nie mniej ważne – lepsze samopoczucie pracowników, którzy zyskają możliwość przemieszczania się pomiędzy ergonomicznymi środowiskami w pełni dostosowanymi do rodzaju powierzonych im zadań.