Szereg korzyści

CZY PONIŻSZE KORZYŚCI SĄ DLA CIEBIE ISTOTNE?
STOSUJĄC ROZWIĄZANIA KONCEPCJI NEXT OFFICE™ MOŻESZ OSIĄGNĄĆ JE W BARDZO ŁATWY SPOSÓB.

CZY CHCESZ... 

…ZMNIEJSZYĆ KOSZTY UTRZYMANIA BIURA?

Utrzymanie nieruchomości komercyjnej wiąże się ze znacznymi kosztami stałymi, jednak wiele biur pełnych jest mebli, z których połowa nie jest wykorzystywana. Odpowiednia analiza wykorzystania przestrzeni i plan zagospodarowania wnętrza na nowo pozwala zoptymalizować wydatki związane z wykorzystaniem przestrzeni. Co więcej, odejście od standardowego myślenia według schematu ‘powierzchni przypadającej na stanowisko pracy lub na pracownika’ w kierunku środowiska pracy dostosowanego do wykonywania konkretnych rodzajów zadań otwiera cały wachlarz nowych możliwości.

…UCZYNIĆ BIURO BARDZIEJ WSZECHSTRONNYM?

Jeszcze kilka lat temu znaczne zwiększenie lub zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych pod jednym dachem wiązało się z koniecznością reorganizacji układu biura. Zdolność szybkiej reakcji na różne trendy rynkowe to klucz do sukcesu, dlatego warto zainwestować w takie rozwiązania, które uczynią biuro w pełni gotowym na nieprzewidziane zmiany, a jednocześnie dopasowanym do wymogów teraźniejszości.

…POBUDZIĆ KREATYWNOŚĆ SWOICH PRACOWNIKÓW?

Badania przeprowadzone w środowisku biurowym w ciągu ostatnich 20 lat dowodzą, że pracownicy wykorzystują na ogół zaledwie część swojego potencjału. Nic w tym dziwnego – ciężko bowiem o kreatywność i pomysłowość, gdy ogromną większość czasu spędza się w jednym miejscu i wciąż w tym samym towarzystwie. Najlepsze, a i nieraz niekonwencjonalne, rozwiązania często przychodzą nam do głowy podczas nieplanowanych spotkań, spontanicznie nawiązywanych konwersacji i wymiany opinii wśród współpracowników o różnym doświadczeniu i poglądach, dlatego też dzisiejsze biuro powinno umożliwiać taką właśnie swobodę działania.

…ZWIĘKSZYĆ AKTYWNOŚĆ W SWOIM BIURZE?

Obecnie mówi się, że długa praca w jednej pozycji jest bardzo niezdrowa. Musi być w tym sporo prawdy, skoro tak wielu ekspertów z dziedziny ergonomii, medycyny pracy i HR zachęca do częstego ruchu. Warto skorzystać z tych rad, wprowadzając meble o regulowanej wysokości blatu i siedziska, a także stosując przerwy równoważące czas spędzony przy biurku. Decydując się na urozmaicenie środowiska pracy pod względem sposobów wykonywanych zadań zapewniamy pracownikom niezbędną aktywność, a sami korzystamy z ich lepszego samopoczucia i – co za tym idzie – zwiększonej produktywności.

…WZMOCNIĆ POZYCJĘ SWOJEJ MARKI?

Praca w różnorodnym i ciekawym środowisku to nie tylko korzyści dla zdrowia – to również szansa na pozyskiwanie coraz lepszych pracowników, a także na zmniejszenie rotacji wśród obecnego zespołu. Co więcej, nowoczesne biuro to świetna wizytówka w oczach naszych klientów, którzy w końcu sami korzystają z naszych wnętrz jako goście. Kulturę firmy buduje się poprzez solidny, zgrany i oddany zespół. Zadowoleni pracownicy są wartością nadrzędną; rosnący poziom ich satysfakcji przekłada się nie tylko na lepsze wyniki firmy, ale przede na większą chęć wspólnego działania, co gwarantuje stały rozwój i umocnienie marki.