Od organizmu do organizacji

Oferując kompleksowe rozwiązania do różnych typów wnętrz, konieczne jest uwzględnienie zasad ergonomii chociażby w podstawowym zakresie. My postrzegamy ergonomię w dużo szerszym kontekście. Sądzimy, że ergonomia to równowaga między człowiekiem a jego środowiskiem: zarówno w sensie fizycznym i psychicznym, jak również w socjologicznym. Uważny obserwator dostrzega wzajemne relacje i powiązania - od prawidłowego funkcjonowania organizmów poszczególnych pracowników zależy funkcjonowanie takiej organizacji, jaką jest każda firma.

Przeczytaj więcej o naszym spojrzeniu na ergonomię