image

Poszukiwanie równowagi

Aby działać w sposób korzystny dla środowiska, firma musi znaleźć równowagę między kwestiami biznesowymi, codziennymi staraniami na rzecz ochrony środowiska, długoterminowym planowaniem i całościową wizją. Taka równowaga jest ważna dla naszego dążenia do redukcji emisji dwutlenku węgla – codzienna praca jest tak samo istotna, jak wizja. Naszą najskuteczniejszą bronią przeciwko efektowi cieplarnianemu jest inteligentny rozwój produkcji (który oznacza oszczędność surowców), bardziej wydajna utylizacja i więcej materiałów nadających się do recyklingu – oto podejście, które przynosi korzyści.

”Kładziemy duży nacisk na taki rozwój produktów, produkcji i logistyki, aby zmniejszać emisję dwutlenku węgla. To zadanie jest bliskie mojemu sercu i jest częścią wkładu Kinnarps w zrównoważony rozwój.”
/Branko Vukota, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Asortymentu, Kinnarps AB

image