Dlaczego wybrano Kinnarps  

Produkty Kinnarps zostały wybrane dzięki długiej tradycji firmy w zakresie odpowiedzialności za środowisko. Dużym atutem było aktywne wsparcie firmy dla organizacji Forestry Stewardship Council (FSC), niezależnej, międzynarodowej, pozarządowej organizacji działającej na rzecz promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na świecie.

Tym co decyduje o unikalności podejścia firmy Kinnarps do kwestii środowiska jest pełna kontrola całej swojej działalności od wyboru surowców do końca cyklu życia produktów, a przez to zdolność do podjęcia odpowiedzialności za środowisko na każdym etapie oraz zapewnienie najlepszych praktyk: od pozyskiwania zrównoważonych surowców po opracowanie bardziej ekologicznych systemów produkcji oraz od ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów w swoich zakładach po minimalizację śladu węglowego swoich dostaw. 

W uznaniu swojego trwałego zaangażowania na rzecz środowiska firma Kinnarps została uhonorowana tytułem Zielonego Dostawcy Roku przez Szwedzką radę zarządzania środowiskowego (Swedish Environmental Management Council).

Od momentu założenie w roku 1942 firma Kinnarps rozwinęła się i została drugim co do wielkości dostawcą mebli biurowych w Europie posiadającym dystrybutorów w ponad 40 krajach na całym świecie.

Aby dokładnie spełnić wymagania środowiskowe dla statusu LEED bardzo ważnym elementem było znalezienie dostawcy mebli, który byłby w stanie spełnić cel utworzeni „Najbardziej zielonego budynku Europy” w całej pełni. To nie była wskazówka dla doboru „zielonych” produktów, ale potrzeba znalezienia firmy posiadającej rygorystyczną politykę zrównoważonej działalności dotyczącą całej gamy produktów i procesów. Działalność Kinnarps charakteryzuje się czynnym zaangażowaniem w ochronę środowiska oraz ciągłym rozwojem.

Celem naszych działań na rzecz środowiska naturalnego jest długofalowy, zrównoważony rozwój. Przedsiębiorstwo musi dążyć do używania jak najmniejszej ilości zasobów i mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko. Stosowanie się do tej polityki jest wspólną odpowiedzialnością i zadaniem dla zarządu i wszystkich pracowników.

Polityka ochrony środowiska Kinnarps

Działalność Kinnarps charakteryzuje się czynnym zaangażowaniem w ochronę środowiska oraz ciągłym rozwojem. Celem naszych działań na rzecz środowiska naturalnego jest długofalowy, zrównoważony rozwój. Przedsiębiorstwo musi dążyć do używania jak najmniejszej ilości zasobów i mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko. Stosowanie się do tej polityki jest wspólną odpowiedzialnością i zadaniem dla zarządu i wszystkich pracowników.

Aby to osiągnąć ciągle dążymy do:

Odpowiedzialnej gospodarki leśnej
Pozyskanie całego naszego surowca drzewnego z odpowiedzialnie zarządzanych, i najchętniej posiadających certyfikaty ochrony środowiska, lasów.

Efektywnego transportu
Transportu naszych towarów w najbardziej efektywny sposób, pojazdami przyjaznymi dla środowiska i w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Komunikacji
Prowadzenie otwartego dialogu o problemach środowiska wewnętrznie, z naszymi dostawcami oraz ludźmi i organizacjami wokół nas.

Kompetencji
Rozwoju i odświeżanie umiejętności środowiskowych naszej załogi poprzez przekazywanie informacji i szkolenia.

Dobrego środowiska pracy
Rozwoju środowiska pracy, które zachęca do wytężonego wysiłku, wywieranie wpływu, rozwoju osobistego i bezpieczeństwa we wszystkich procesach.

Prewencji
Zapobieganie niepożądanemu wpływowi na środowisko przez rozwiązywanie potencjalnych problemów u źródeł.

Ekonomicznego użycia
Zapewnienie, że materiały i energia używane są oszczędnie, odpady i pozostałości poddawane są recyklingowi.

Troski
Planowanie mające na celu zapobieganie wypadków ekologicznych i minimalizacja użycia substancji i chemikaliów, które mogą być niebezpieczne dla osób lub środowiska.

Podejścia cyklu życia
Stosowanie podejścia cyklu życiowego poprzez przyjęcie procesów produkcji i rozwoju produktu, w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, teraz i w przyszłości.

Zgodności z przepisami
Zapewnienie, że postępujemy zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

image
image image

Dowiedz się więcej na temat zaangażowania firmy Kinnarps w ochronę środowiska

Myśl na zielono. Oszczędzaj pieniądze

10 historii ekologicznych Nagroda

„Outstanding Green Supplier”

Raport o środowisku

Polityka ochrony środowiska

Certyfikacja

Deklaracja środowiskowa Kodeks postępowania Kinnarps