Historia IUCN - materiały prasowe

Notatki prasowe
Dostępne są następujące notatki prasowe. Proszę kliknąć na odnośnikach, aby pobrać pliki pdf.

Wywiad z architektem (historia z perspektywy architekta)

Notakta z obiektów (historia z perspektywy FM)

Notatka ogólna (ogólna wzmianka w wiadomościach)

Zdjęcia prasowe (o dużej rozdzielczości)
Można pobrać następujące zdjęcia do wykorzystania w prasie.
(źródło = fotografie Kinnarps/Redshift)

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer