Co to jest IUCN?

Prawdopodobnie najbardziej znana z założenia Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody (WWF) i opracowania Czerwonej Księgi Zagrożonych Gatunków IUCN™, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) pomaga w znalezieniu pragmatycznych rozwiązań najbardziej palących problemów, dotyczących środowiska. Jej misją jest wpływanie, zachęcanie i pomaganie społeczeństwom na całym świecie w ochronie integralności i różnorodności natury oraz zapewnienie, że wszelkie przypadki wykorzystania zasobów naturalnych są zrównoważone ekologicznie.

IUCN jest najstarszą i największą na świecie siecią działającą na rzecz środowiska, demokratyczną unią członków zrzeszającą ponad 1000 organizacji rządowych i pozarządowych i prawie 11000 naukowców wolontariuszy w ponad 160 krajach.

Unia wspomaga badania naukowe, zarządza projektami na całym świecie i łączy rządy, organizacje pozarządowe, agencje ONZ, firmy i społeczności lokalne we wspólnym dążeniu do opracowania i wdrożenia polityki, przepisów i najlepszych praktyk.

IUCN została założona w październiku 1948 roku jako International Union for the Protection of Nature (IUPN) na międzynarodowym kongresie w Fontainebleau we Francji.

Prace IUCN prowadzone są przez ponad 1000 specjalistów w 60 biurach i setki partnerów w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach sektora publicznego i prywatnego na całym świecie. Główna siedziba Unii znajduje się w Gland w pobliżu Genewy, w Szwajcarii.

image