Dlaczego IUCN potrzebuje nowego centrum ochrony przyrody  

Przez blisko 60 lat Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) wspierała inicjatywy ochrony integralności i różnorodności natury. Założona w roku 1948, posiadająca ponad 1000 członków unia urosła pod względem wielkości, zakresu działań i złożoności.
Obecnie IUCN sięga do wszystkich zakątków kuli ziemskiej i zajmuje się wieloma różnymi dziedzinami.

Z powodu swojego wzrostu IUCN dotarła do granic możliwości istniejącego budynku biurowego. Tak zrodziła się potrzeba zbudowania nowego flagowego Conservation Centre.

Conservation Centre będzie służyć nie tylko jako miejsce pracy dla zespołu prowadzącego międzynarodowy sekretariat Unii, ale także będzie stanowić węzeł komunikacyjny dla globalnej współpracy na rzecz ochrony przyrody. Nowe centrum będzie wzmacniać pozycję Unii, jako międzynarodowego forum kultywacji związków i partnerstwa dla silniejszych, wspólnych działań społeczności ekologów, rządów i społeczeństwa jako całości.

Omówienie budynku centrum i wizji architektonicznej

Po przeglądzie światowych norm zrównoważonego budowania, IUCN zdecydowała się zastosować szwajcarską normę Minergie-P dotyczącą niskiego zużycia energii, normę Minergie-Eco dla zielonego budownictwa i projektowania oraz systemu klasyfikacji opartego na punktach certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Ten ostatni, zawierający normy dotyczące doboru miejsca, efektywności wodnej, energii i atmosfery, materiałów i zasobów, wewnętrznej jakości środowiskowej i procesu innowacji i projektowania, ustalił kanon dla specyfikacji projektowych IUCN.

Wsparcie finansowe dla głównej konstrukcji budynku pochodzi od Rządu Szwajcarii w postaci kredytu na 20 milionów Franków szwajcarskich rozłożonego na 50 lat bez odsetek. Firma Kinnarps została wybrana jako preferowany partner IUCN w dziedzinie projeku aranżacyjnego, obejmującego podział funkcjonalny przestrzeni i  dostawę mebli biurowych. Firma Holcim sfinansowała salę konferencyjną znajdującą się na szczycie budynku i podarowała beton termiczny, pochodzący z recyklingu. Fundacja MAVA sfinansowała duży taras zewnętrzny i udzieliła wsparcia finansowego, które pomogło zapewnić IUCN spełnienie najbardziej rygorystycznych norm dla zielonego budynku. Firma Philips zaoferowała najnowocześniejsze, energooszczędne oświetlenie, a firmą Dell podarowała komputery, które będą używane w nowym Centrum Czerwonej Księgi (Red List Centre). Wreszcie, Loterie Romande sfinansowała rozbudową naturalnego ogrodu, który będzie otwarty do użytku publicznego i będzie wykorzystywany do edukacji publicznej na temat wagi bioróżnorodności we współczesnym świecie. 

Nowy budynek IUCN pochłonął minimalną ilość surowców i czerpie 100% energii, którą zużywa z odnawialnych źródeł, głównie jest to energia słoneczna i geotermiczna.

„My wszyscy mamy obowiązek zmniejszania obciążenia węglowego. Elementy i funkcje tego budynku takie, jak ściany wykonane z termicznego i uzyskanego drogą recyklingu betonu, czujniki światła dziennego i ruchu oraz wykorzystanie deszczówki do toalet i nawadniania ogrodu pokażą, że podejście zrównoważone ekologicznie mogże się także przekładać na korzyści w rachunku ekonomicznym.” Mówi Dyrektor generalny IUCN Julia Marton-Lefèvre.

Referencje zrównoważonego rozwoju w projekcie

Celem IUCN jest uzyskanie najwyższego możliwego certyfikatu - LEED Platinum.
Jak dotąd w Szwajcarii nie ma budynków biurowych posiadających certyfikat LEED Platinum.
Na całym świecie jest tylko 121 budynków z certyfikatem Platinum i tylko osiem z nich znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, więc osiągnięcie tego przy bardzo skromnym budżecie jest ambitnym celem IUCN.

image
image image

Najbardziej zielony budynek Europy

Celem IUCN jest uzyskanie certyfikatu LEED Platinum, najwyższego możliwego poziomu.